Resultaten ENSIA 2022-ronde

Bij het analyseren van de vragenlijsten en rapportages van de ENSIA 2022-ronde valt op dat de scores van de zelfcontroles zich op ongeveer hetzelfde niveau bevinden als 2021. De BRO haakt zichtbaar aan. 

De individuele beoordeling is per brief teruggekoppeld aan de bronhouder. Tot slot zijn bestuurlijke verantwoordingsrapportages openbaar en dus door iedereen opvraagbaar. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend via toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl.

Hoofdlijnen beoordeling ENSIA-zelfcontrole 2022

De volgende ontwikkelingen zijn zichtbaar:

  • Bij BAG als BGT zijn enkele trajecten rondom kwaliteitsprioriteiten succesvol afgerond, zoals: IMGeo 2.2, BGT-terugmeldingen en het omzetten van oude BAG 1.0-statussen conform de Catalogus BAG 2018.
  • Bij het tijdig verwerken van definitieve geometrie valt nog winst te behalen bij de BAG. De interventiewaarde van 98% wordt niet gehaald. Qua absolute aantallen gaat het landelijk om 12.477 fouten/overtredingen op peildatum 1 januari 2023. Dat wijkt nauwelijks af van 2022 (12.405).
  • Ook de tijdige verwerking van terugmeldingen vraagt om verbetering. De interventiewaarde van 98% wordt bij lange na niet gehaald. Absoluut gezien zijn de aantallen landelijk gezien wel teruggebracht van 11.898 fouten/overtredingen op peuldatum 1 januari 2022 naar 7.161 op peildatum 1 januari 2023.
  • Het gaat goed met het omzetten van oude statussen naar statussen conform de Catalogus BAG 2018. Sinds 1 januari 2022 is het aantal fouten van ruim 12.000 (36 stuks gemiddeld per gemeente) afgenomen naar een kleine 1.000 (3 stuks gemiddeld per gemeente).
  • Voor de BRO lopen er nog geen kwaliteitstrajecten, maar komt er steeds meer aandacht voor kwaliteitszorg.
  • Bij de BAG en BGT heeft ruim 87 % van de bronhouders voldoende uren (fte) om kwaliteit te waarborgen. Bij de BRO is dit toegenomen van 74 % tot 81 % in 2022.
  • Het percentage bronhouders dat eigen beheerprocessen naleeft is het hoogst bij de BAG (93 %), gevolgd door de BGT (81). Bij de BRO is er met 50 % ruimte voor verbetering.
  • Bij de BRO en BGT neemt het percentage bronhouders dat periodiek kwaliteit controleert gestaag toe naar 73 % voor de BRO en 99 % voor de BGT in 2022. Bij de BAG is dit 94 %. 
 
 
 
Cookie-instellingen