Puntensysteem

Om de prestaties van bronhouders met betrekking tot de verschillende registraties te kunnen benchmarken tegen die van andere, wellicht vergelijkbare, organisaties is een scoremethodiek aan de vragenlijst verbonden.

Afhankelijk van het gewicht van het onderwerp van de vraag en het daarbij gegeven antwoord, wordt een aantal punten toegekend. Aan het eind van de vragenlijst worden alle scores bij elkaar geteld.

Het idee is niet om minder goede onderdelen te compenseren, maar om zelfinzicht op te doen aangaande mogelijk structurele tekortkomingen. Een voldoende wil dus niet zeggen dat het niet nodig is om aan bepaalde thema’s te werken.

BAG

Voor de BAG zijn maximaal 140 punten te verdienen. Een voldoende geldt vanaf 105 punten of 75%.

BGT

Voor de BGT geldt dat voor de 2023-ronde maximaal 110 punten te verdienen zijn. Een voldoende geldt vanaf 82,5 punten of 75%.

Tijdens de 2022-ronde waren er voor de BGT maximaal 120 punten te verdienen. Een voldoende gold toen vanaf 90 punten of 75%.

BRO

Voor de BRO geldt dat voor de 2023-ronde maximaal 95 punten te verdienen zijn. Een voldoende geldt vanaf 57 punten of 60%. 

Tot en met de 2022-ronde gold dat voor de BRO maximaal 90 punten te verdienen waren. Een voldoende gold toen vanaf 54 punten of 60%.

 
 
 
Cookie-instellingen