Resultaten ENSIA

Bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wetten BAG, BGT en BRO. Om deze reden bestaat de ENSIA-zelfcontrole voor geo-basisregistraties. De resultaten worden per registratie gepubliceerd in de vorm van overzichtskaarten en de score op de ENSIA-vragenlijst. Ook weegt mee in hoeverre er voor deze onderdelen, door een rapportage, bestuurlijke verantwoording is afgelegd aan de toezichthouder. 

Rapportage ENSIA

In onderstaande online omgeving zijn de ENSIA-scores van 2019 tot en met 2022 opgenomen. 

 

 

 
 
 
Cookie-instellingen