Landbouw: sloten

De mestregelgeving verandert door nieuwe Europese wetgeving. Om deze regels toe te kunnen passen, is er onder andere actuele informatie over sloten nodig. De basisregistraties zijn niet actueel en gedetailleerd genoeg. Momenteel wordt met een aantal partijen gekeken hoe dit verbeterd kan worden. 

In de nieuwe regelgeving wordt specifiek gesproken over ruimte om mest uit te rijden. Dit mag niet in de nabijheid van een sloot. Daarom moeten we weten waar sloten liggen en die moeten ook een onderverdeling krijgen. Bijvoorbeeld hoe schuin ze zijn en of ze een deel van het jaar droog staan of niet.

Dit raakt een aantal datasets. Denk aan grondwaterstanden uit de BRO, waternetwerken en beeldmateriaal. Daarnaast is zijn voorzieningen nodig om dit werkend te krijgen. 

 
 
 
Cookie-instellingen