Dataproducten

Direct aan de slag

Op deze pagina vind je alle producten die op dit moment al beschikbaar zijn. Hiermee kun je dus meteen zelf aan de slag. De data voor deze producten komen uit de geo-basisregistraties.

 

 

 

  Viewers Geo-basisregistraties

 
 
 

 

 

Kaarten van Nederland

PDOK Viewer

BAG Viewer

BGT Viewer

 
 

Topotijdreis

Ondergrond

BRT Producten

WOZ Waardeloket

Ondergrond in 3d

Cijfers op de kaart

BAG 3D

Kadaster 3D

 

Kadastrale Kaart

Satellietdataportaal

Klimaateffectatlas

Nationaal Georegister

 

 

 Andere producten

 
 

Andere prod

3D Basisvoorziening
 

Met het open databestand uit de 3D Basisvoorziening kun je in 1 keer een realistische simulatie van de omgeving inladen en gemakkelijk wijzigen.

> 3D Basisvoorziening

API Bestuurlijke grenzen 

Binnen het project Bestuurlijke Gebieden is een API opgeleverd.  Alle gebruikers die behoefte hebben aan de bestuurlijke grenzen van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksgrenzen kunnen de API gebruiken.

> API Bestuurlijke grenzen

Geo-dataplein
 

Dit is de  bèta-versie van een nieuwe omgeving voor samenhangende en integrale ontsluiting van onder meer de geo-basisregistraties. De IGO is hier ook onderdeel van geworden.

> Geo-dataplein

 

Datasets PDOK 
 

Op Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) van het Kadaster zijn alle datasets van de geobasisregistraties in verschillende formaten te downloaden.

> Datasets PDOK

 

 

 

 
 
 
 
 
Cookie-instellingen