Zicht op Nederland Met alle grote ruimtelijke opgaven in Nederland, is er concurrentie om de ruimte - zowel boven als onder de grond. Het is dus belangrijk om goede ruimtelijke keuzes te maken. Gebruik van betrouwbare informatie en data hierbij is cruciaal. Daarom werken we aan Zicht op Nederland.

Zicht op Nederland

Datagedreven samenwerken aan de fysieke leefomgeving

We werken als overheden in het Beraad voor Geo-informatie samen aan een toekomst waarin burgers, bedrijven en overheden de schaarse ruimte in Nederland beter beschermen en benutten - dankzij betrouwbare en breed beschikbare ruimtelijke informatie. We doen dat op basis van onze visie 'Zicht op Nederland' en de werkagenda die daarbij hoort.

We werken aan het realiseren van de visie via 2 programma's: Datafundament en Digitale Tweeling. Klik hieronder om naar een van de websites te gaan.

 

 


Programma Datafundament

In het programma Zicht op Nederland –Datafundament werken we met vele partijen aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. 


Bezoek website

 


Programma Digitale Tweelingen

Met het programma Zicht op Nederland -  Digitale Tweelingen versnellen we de ontwikkeling van een netwerk van lokale digitale tweelingen. Dit doen we samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 


Bezoek website
 

‚Äč 
 
 
 
Cookie-instellingen