Sensorregistratie

Samen met VNG, de gemeenten Apeldoorn, Utrecht en Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant en Kadaster wil het programma Zicht op Nederland – Datafundament een project starten rond sensorregistratie. Sensoren verzamelen data uit de directe omgeving en dit gebeurt steeds vaker op grotere schaal. Denk aan camera’s, geluidssensoren en het meten van luchtkwaliteit. Het is belangrijk uniform en toegankelijk vast te leggen waar de sensoren voor zijn, wie de eigenaar ervan is en wat er met de gemeten data gebeurt.

Met het project SensRNet is een basis gelegd voor de registratie van sensoren. Er is een aantal redenen om dit project nu verder te brengen:

  • Het aantal sensoren groeit enorm
  • Met de opkomst van AI en algoritmen wordt met argwaan gekeken naar sensorinformatie
  • Overheden krijgen daarom ook steeds vaker vragen over sensoren
  • Met de Data Act komt er Europese wetgeving aan die ook gaat over sensoren
  • Er is een kans om data over sensoren te combineren met andere geo-basisdata en zo inzichten te bieden over sensoren via allerlei dwarsverbanden

We houden je op deze pagina's op de hoogte

 
 
 
Cookie-instellingen