BRT.Next

Het Kadaster ontwikkelt met het project BRT.Next een nieuwe versie van de BRT. Hierbij maakt het Kadaster zoveel mogelijk gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), andere bestaande bronnen en eigen inwinning. De nieuwe versie is nodig om in de toekomst informatie uit verschillende registraties gemakkelijker integraal te kunnen delen en gebruiken. 

Als de BRT zoveel mogelijk afgeleid wordt uit de data die in de BAG en de BGT wordt bijgehouden, kunnen zoveel mogelijk data hergebruikt worden. Hiermee wordt de BRT actueler, rijker en toekomstbestendig. Door gebruik te maken van algoritmes (AutoGen) kunnen BRT-producten in de toekomst automatisch worden gegenereerd uit al beschikbare gegevens. Het productieproces van de BRT wordt hiermee flink geoptimaliseerd.

Wijzigingsvoorstel en vaststellen Informatiemodel

Inmiddels is er een wijzigingsvoorstel Informatiemodel BRT.Next klaar. In dit voorstel staan alle veranderingen tussen de huidige TOP10NL en de nieuwe BRT.Next. In 3 consultaties besprak het Kadaster het nieuwe Informatiemodel met de gebruikers van de Basisregistratie Topografie (BRT). 

De resultaten van de consultaties staan in een wijzigingsvoorstel. Dit wijzigingsvoorstel is met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besproken. En is gepresenteerd in het BRT Gebruikersoverleg van 1 juni 2023. In de Programmaraad ‘Zicht op Nederland’ wordt het Informatiemodel vastgesteld. Bekijk het wijzigingsvoorstel.

Dit voorstel heeft gevolgen voor de manier van werken rond de BRT. We houden je hiervan op de hoogte.

 
 
 
Cookie-instellingen