Jaarcyclus

Het verantwoordingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. In de geest van de ENSIA-systematiek is het de bedoeling om direct in juli al de vragenlijst in te vullen over het eerste halfjaar (maar nog niet in te leveren!), direct eventuele verbetermaatregelen te formuleren, in het tweede halfjaar eventuele verbeteringen in te zetten of af te ronden en tot slot over het hele jaar verantwoording af te leggen middels de bestuurlijke verantwoordingsrapportage. Mocht er verbetering zijn getoond tijdens het tweede halfjaar, dan kan de in juli ingevulde vragenlijst in de ENSIA-tool worden bijgesteld en in december worden ingeleverd. Op deze manier komt de verbetering ook tot uitdrukking in de ENSIA-score en in de verantwoordingsrapportage.

Hierbij zijn een aantal mijlpalen van belang:

  • Het tijdvak van de vragenlijst loopt van 1 januari t/m 30 juni;
  • Het indienen van de vragenlijst kan van 1 juli t/m 31 december via de ENSIA-tool (met dus het advies om deze in juli al in te vullen en pas in te leveren in december);
  • De bestuurlijke verantwoordingsrapportage beslaat het hele kalenderjaar (dus tijdvak vragenlijst + 2e halfjaar voor eventuele verbeteringen);
  • Het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportage kan van 1 januari t/m 30 april in het opvolgende jaar via de ENSIA-tool.

Deze ENSIA-jaarcyclus sluit aan op de reguliere planning- en controlcyclus van bronhouderorganisaties.

 
 
 
Cookie-instellingen