Kwaliteitsprioriteiten

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de basisregistraties BAG en BGT een jaarplan met kwaliteitsonderwerpen waar bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen geacht worden met voorrang aan te werken. Deze overzichten zijn samengesteld door de beleidsverantwoordelijke, de toezichthouder en een afvaardiging van bronhouders en afnemers.

Voor 2024 worden er drie groepen van prioriteiten onderscheiden:

 1. Landelijke prioriteiten;
 2. Prioriteiten voor specifieke groepen bronhouders;
 3. Aangekondigde potentiële prioriteiten.

Jaarplan Kwaliteit BAG

Voor BAG-bronhouders geldt dat in 2024 prioriteit moet worden gegeven aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Landelijke prioriteiten:
  • Terugmeldingen (van voor 2023);
  • Definitieve pandgeometrie (van voor 2023);
  • Ontbrekende verblijfsobjecten.
 • Individuele prioriteiten (voor specifieke bronhouders);
  • BAG- en BGT-pandgeometrieverschillen;
  • Consistente BAG-WOZ-gebruiksoppervlakte;
  • Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsdashboard.

Deze prioriteiten maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BAG 2024. Bronhouders worden geacht uitvoering te geven aan dit kwaliteitsjaarplan.

Jaarplan Kwaliteit BGT

Voor BGT-bronhouders geldt dat in 2024 prioriteit moet worden gegeven aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Landelijke prioriteiten:
  • Terugmeldingen (van voor 2022);
  • Panden zonder geldig Pand-ID uit de BAG (van voor 2023);
  • Openbare ruimte labels zonder unieke verwijzing naar BAG (van voor 2023).
 • Individuele prioriteiten (voor specifieke bronhouders):
  • BAG- en BGT-pandgeometrieverschillen;
 • Aangekondigde potentiële prioriteiten:
  • Verbetertraject BGT-waterlopen;
  • Inconsistenties spoorlijnen en hoogspanningsmasten.

Deze prioriteiten maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BGT 2024. Het SVB-BGT geeft op de eigen website aanvullende informatie over dit soort kwaliteitseisen en -signalen. Bronhouders worden geacht uitvoering te geven aan het kwaliteitsjaarplan.

Eerdere jaarplannen

 • Jaarplannen Kwaliteit BAG en BGT 2023. 
 • Jaarplannen Kwaliteit BAG en BGT 2022. 
 • Jaarplannen Kwaliteit BAG (bijlage 1) en BGT (hoofdstukken 1 t/m 3) 2021.
 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.