Woningbouwmonitor

Bestuurders hebben behoefte om al vroeg in een project te weten of woningbouwprojecten volgens planning lopen. Om beter sturing te kunnen geven aan woningbouwprogramma’s zijn we als programma ZoN-Datafundament gestart met het Dashboard Prognose Woningbouw. Dit is een prototype dat laat zien dat het mogelijk is om met behulp van bestaande data daadwerkelijk te voorspellen of een bouwproject op tijd gereed zal zijn of niet. De provincies Utrecht en Noord-Holland beproeven het dashboard momenteel.

Er zijn al veel woningbouwmonitors beschikbaar. Deze pilot wijkt af van de andere monitors doordat niet de vraag hoeveel en wat voor soort woningen gepland zijn centraal staat, maar gemonitord wordt of je je doelen daadwerkelijk gaat halen. Door dit inzicht kun je op tijd bijsturen.

Voortgang voorspellen

Er wordt in het dashboard gewerkt met mijlpalen. ZoN-Datafundament heeft samen deskundigen en met behulp van data van Centraal Bureau Statistieken onderzocht welke mijlpalen belangrijk zijn en een voorspellend karakter hebben. Aan de hand van het behalen van de mijlpalen kan de voortgang van een project worden afgelezen.

Met gegevens uit het Digitaal Stelsel Omgevingswet en uit de BAG is bepaald hoe lang de tijd tussen de mijlpalen gemiddeld is. Er zijn heel veel gegevens vergeleken en daar zijn weer gemiddelde tijden uitgerold tussen de mijlpalen. Bijvoorbeeld: als de vergunning nog niet is verleend, dan zal een woonwijk er niet binnen een jaar staan. En als er nog geen vergunning is aangevraagd, dan gaat het zeker niet binnen bijvoorbeeld twee jaar lukken.

Provinciaal overzicht projecten

Hoe verder

Met deze kennis is in samenwerking met het Kadaster een prototype gebouwd van een voorspellend dashboard. Het dashboard geeft op basis van de mijlpalen aan in groen of een project op schema loopt en in rood als de planning waarschijnlijk niet gehaald zal gaan worden. Je kunt op dit moment voorspellingen generen per provincie, nu nog alleen Noord-Holland en Utrecht, per gemeente en per project.

Preview

Wil je zelf een kijkje nemen in de het Dashboard Prognose Woningbouw? Ga dan naar het prototype op de site van het Kadaster. We horen graag wat je ervan vindt. Reacties kun je sturen naar: Zon-DF@minbzk.nl

 
 
 
Cookie-instellingen