Positivering BRK

Het Kadaster werkt via 9 sporen aan het actueler en preciezer maken van de BRK. Daarbij wordt de beweging gemaakt van een negatief naar een positief stelsel.

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is soms niet zo volledig als iedereen zou willen. Dat heeft te maken met ons stelsel van registreren. Het Kadaster is nu bezig om het systeem om te buigen naar een BRK waarin de gegevens accurater en actueler zijn.

Tot op heden gebruiken we in Nederland een 'negatief stelsel'. Dat houdt in dat in de BRK niet alle gegevens die voorhanden zijn worden gecombineerd. Voorbeelden van gegevens die nu nog niet automatisch in het systeem zitten, zijn: erfrecht, erfdienstbaarheid en verjaring. Het nadeel bij dit negatieve systeem is dat dat je op deze manier geen absolute zekerheid kan krijgen over wie welk recht heeft bij registergoederen. Het Kadaster wil ervoor zorgen dat alle gegevens die voor de rechtstoestand van een kadastraal object relevant zijn, in de BRK op een juiste en volledige wijze zijn overgenomen uit de openbare registers. Positivering noemen we dat. Daarom is er een traject gestart dat bestaat uit 9 sporen.

Kadastrale Kaart Next

Eén van de sporen binnen dit traject is Kadastrale Kaart Next, het geometrische onderdeel van de BRK. Daarin worden alle kadastrale grenzen opnieuw gereconstrueerd. Dat gebeurt op basis van (historische) veldwerken, waarbij ook kunstmatige intelligentie wordt gebruikt. De Kadastrale Kaart bevat naast percelen en perceelnummers ook bebouwing uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ter oriëntering.

Daarnaast zijn er andere sporen die het administratiedeel van positivering voor hun rekening nemen. Een voorbeeld van innovatie binnen deze sporen is het eenvoudiger registeren en ontsluiten van kabelnetwerken. Hierbij wordt veel duidelijker gevisualiseerd van wie de kabels en leidingen zijn en waar deze welk kadastraal perceel doorkruisen. Ook is er de recent live gebrachte erfdienstbaarhedenviewer. Met deze applicatie is snel en laagdrempelig te zien of er een erfdienstbaarheid is gevestigd op een kadastraal perceel.

 
 
 
Cookie-instellingen