Fysieke Objecten

 

Met de samenhangende objectenregistratie (SOR) is een eerste stap gezet naar het doorontwikkelen van de fysieke objecten en hun functie. Na de ontwikkeling van het inhoudelijk ontwerp en architectuurbeschrijving van de objectenregistratie is samen met VNG bepaald wat de impact is bij invoering ervan. Verder is gebleken dat een vergelijkbare ontwikkeling ook toepasbaar is voor andere typen gegevens. Bij de gehanteerde aannamen bleek het om een forse investering te gaan. Daarom hebben we bekeken hoe we deze ontwikkeling hanteerbaar kunnen maken. Bovendien werd duidelijk dat er verschillende wegen mogelijk zijn om de samenhang te bereiken.

Conclusie is dat een stapsgewijze aanpak nodig is. Die pakken we op in het project Geo-Basisobjecten (GBO).  Doel is efficiënt gebruik te maken van de  verschillende bestaande data, zodat die integraal toegepast kunnen worden in bestaande werkprocessen en bij de aanpak van maatschappelijke opgaven in het fysieke domein.

Daarom zijn we aan de slag gegaan met pilots als de Integale Gebruiksoplossing (IGO) en de semantische samenhang tussen basisregistraties. Momenteel werken we aan een Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden.

En binnenkort pakken we de standaardisering van het gebouw op.

 
 
 
Cookie-instellingen