Geo-dataplein

Het programma Geo-dataplein realiseert een nieuwe omgeving voor samenhangende en integrale ontsluiting van onder meer de geo-basisregistraties.  Hierbij staat de behoefte van de gebruiker centraal, met als uitgangspunt: Geo-informatie voor iedereen. Een van de onderdelen van het plein is de Integrale Gebruikersoplossing, die in 2021 in samenwerking met diverse partners is ontwikkeld.

Doel

Het doel van het Geo-dataplein is om een plein te creëren dat verder gaat dan alleen techniek. Het wordt een plein waar je data en informatie vindt en waar je elkaar kunt ontmoeten om advies en expertise te delen. Door deze ontwikkeling wordt Geo-informatie op een eenvoudige en laagdrempelige manier ontsloten, niet alleen voor bestaande klanten maar ook iedereen die met geo-data wil werken.  Het Geo-dataplein zorgt voor een meer samenhangende en integrale ontsluiting van de gegevens die het Kadaster beheert. Denk aan de geo-basisregistraties.

Het Geo-dataplein werkt langs 2 hoofdassen:

  1. Gebruiker: de (informatie)behoefte van de gebruiker staat centraal
  2. Techniek: de infrastructuur en architectuur is gebaseerd op gedeelde services en vaardigheden (en voldoet aan de KEA)

Architectuur

Fundament is een nieuw ontwikkelde architectuur, gebaseerd op services en niet meer op downloads. Deze nieuwe architectuur past volledig binnen de kaders van de Kadaster Enterprise Architectuur.

 
 
 
Cookie-instellingen