Wat ligt er al?

We zijn aan de slag met de ontwikkeling van de inhoud van de objectenregistratie. Er ligt een beleidsvisie, hoofdlijnenrapport, conceptueel model en er zijn openbare consultaties geweest. Op deze pagina vind je meer informatie en kun je alle documenten downloaden.

In december 2019 is de beleidsvisie (schetsontwerp) voor de objectenregistratie door het BAG BAO en Regieraad BGT vastgesteld. In april 2020 is het zogenaamde hoofdlijnenrapport van de inhoud van de samenhangende objectenregistratie gepubliceerd. In dit document zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie. De verkenningen zijn onderverdeeld naar de thema's Water, Wegen, Natuur/Landschap en Bouwwerken.

Overzicht met downloads:

Na de (beperkte) review van dit hoofdlijnenrapport is er door het interbestuurlijke expertteam verder gewerkt aan de inhoud van de objectenregistratie door het opstellen van een inhoudelijk conceptueel model (eisen aan de modellering). Er heeft in het najaar van 2020 een eerste  openbare consultatie plaatsgevonden. De resultaten zijn hier te bekijken en hebben geleid tot een infographic met daarin de belangrijkste resultaten, een consultatierapport door de onderzoekers van Statisfact en een verdiepend documentdoor het expertteam.

Na de eerste openbare consultatieronde zijn er aanpassingen doorgevoerd en in het voorjaar van 2021 is een tweede openbare consultatie uitgevoerd. De respondenten geven bij de algemene beoordeling gemiddeld een rapportcijfer van 7,0 voor de voorgestelde inhoud van het conceptueel model. De leesbaarheid van het conceptueel model scoort gemiddeld een 6,9. De gegeven antwoorden zijn gecategoriseerd en zowel door de onderzoekers van Statisfact als door het expertteam van de SOR nader geanalyseerd. In de infographicvan de 2e ronde zie je een algeheel beeld van de resultaten. In de onderzoeksrapportage (pdf, 500 kB) zijn de belangrijkste resultaten gecategoriseerd opgenomen. In het reactiedocument (pdf, 662 kB) van het expertteam wordt aangegeven hoe met de reacties is omgegaan.

Vervolgstappen in 2022

De in 2021 opgeleverde derde versie van het inhoudelijk conceptueel model is de (voorlopige) eindversie die gereed is voor het bredere besluitvormingsproces. Dit besluitvormingsproces krijgt in 2022 nader vorm in overleg met het Nationaal Beraad voor Geo-Informatie (GI-Beraad), het BAG BAO en de Regieraad BGT. De besluitvorming zal niet alleen over deze inhoudelijke stip op de horizon gaan, maar ook over de in 2021 opgeleverde architectuurbeschrijving, de randvoorwaardelijke zaken (zoals de verkenning van de  kosten en baten via een maatschappelijke kosten en baten analyse, financieringsmodellen, verantwoordelijkheidsverdeling, regelgeving en context) en de aanpak van de stapsgewijze transitie (roadmap).

Eén van de onderwerpen in de samenhangende objectenregistratie betreft de bestuurlijke gebieden (als onderdeel van de registratieve ruimten). Voor dit onderwerp is al een samenhangende voorziening beschikbaar: de bestuurlijke grenzen API (Kadaster). In de eerste helft van 2022 is onderzocht of de bestuurlijke gebieden API al meer in lijn gebracht kan worden met het ontwerp van de objectenregistratie, download het vooronderzoek (pdf, 1.7 MB).

Daarnaast zijn we samen  met Geonovum gestart met het standaardisatietraject voor bestuurlijke gebieden, volgens een agile aanpak. Op deze pagina vind je meer informatie over dit traject.

Verkenningen R&D samenhangende objectenregistratie in High-5 sessies

In hoeverre kan je een Samenhangende Objectenregistratie (SOR) realiseren als informatieproduct, zonder iets aan de bestaande inwinning, informatiemodellen en registraties van BAG, BGT, BRT, WOZ etc. te veranderen? Dat is in het kader van R&D verkend via het uitvoeren van zogenaamde High-5-sessies (pressure cooker sessies van 5 dagen), waar loop je tegenaan en wat lukt wel of niet.

In 2021 hebben we in dit kader in een High-5 sessie een aanzet ontwikkeld voor een overkoepelend informatiemodel "Gebouwen". In januari 2022 is het experimentele SOR-gebouw-model en de bijbehorende vertaalspecificaties geïmplementeerd in een proefomgeving om te kijken in hoeverre een SOR resultaat haalbaar is op basis van de huidige basisregistraties. In 2020 hebben we in een High5 verkend of en hoe linked data en API's een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling voor een samenhangende objectregistratie.

De lessons learned vind je bij Geonovum en je kunt ook de slides (pdf, 7.4 MB) van het webinar downloaden.

Dit levert waardevolle inzichten nodig voor de feitelijke ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie. Dit biedt mogelijk ook kansen tijdens de transitie.

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.