Integrale Gebruiksoplossing

In aanloop naar de NGII is begonnen bij de basisregistraties en het idee van een samenhangende objectenregistratie. Als eerste stap hebben we een slimme tool voor het combineren van geodata ontwikkeld en beschikbaar gemaakt.

IGO: De geodata-wizard

Met de integrale gebruiksoplossing (IGO) is vrijwel alle geodata makkelijk, integraal en in samenhang beschikbaar als fundament voor ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving. Deze geodata zijn noodzakelijk bij het doordenken van aanpak van maatschappelijke opgaven als de woningbouwopgave, de energietransitie, ondermijning en klimaatadaptatie. We hebben voor drie verschillende doelgroepen specifieke userinterfaces ontwikkeld: voor de beginner, de professional en de ontwikkelaar.

Toekomst

Het is de bedoeling om deze voorziening verder te professionaliseren. Deze succesvolle analyse-omgeving wordt daarom binnenkort onderdeel van het Geodataplein bij het Kadaster en is daarmee toekomstvast.

IGO sectorevenementen

In 2021 hebben wij sessies georganiseerd waarin de werking en mogelijkheden van de IGO zijn toegelicht voor geïnteresseerden werkzaam in de volgende groepen:

  • Beheer openbare ruimte
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Nutsbedrijven
  • Developers

Ook de leden van GeoBusinessNL volgden een workshop over de IGO met live demo. Je kunt de verslagen van alle IGO-workshops terugvinden op onze website.

 
 
 
Cookie-instellingen