Werkpakketten

Om de visie Zicht op Nederland te realiseren, zijn werkpakketten samengesteld per doelstelling.  Ieder jaar wordt bekeken aan welke pakketten we samen met partners werken en hoe we die opknippen in projecten.

Pakket 1: Grip op maatschappelijke opgaven

 • Het bevorderen van datagedreven werken in sectoren en bij opgaven met behulp van de NGII.
 • Het identificeren van behoeften vanuit maatschappelijke opgaven waarin de NGII nog niet voorziet.
 • Het identificeren en delen van inspirerende praktijkvoorbeelden.

Pakket 2: Verbindend geo-datafundament

 • De NGII positioneren als generiek fundament voor gebruik in heel veel sectoren en opgaven.
 • Het bieden van een samenhangend geo-beeld van de fysieke leefomgeving aan gebruikers.
 • Aanhaken op nationaal en Europees beleid.
 • Afspraken maken over relatie met aanpalende dataruimten.

Pakket 3: Samenhangende data

 • De harmonisatie, integratie en uitbreiding van fysieke objecten uit o.a. de BGT, BRT, BAG en WOZ.
 • Het komen tot generieke standaarden en het realiseren van netwerkregistraties.
 • De harmonisatie, integratie en uitbreiding van data van administratieve gebieden.
 • Rechten: het verder versterken van de kwaliteit en bruikbaarheid van de BRK en betere kenbaarheid van de publieke rechtstoestand.
 • Het leggen van de verbinding van de BRO met de andere geo-data.
 • De doorontwikkeling van afspraken, standaarden, dataproducten en voorzieningen voor het ontsluiten van geo-data in 3D.
 • Het verkennen van de wens tot invoering van een aantal registraties in Caribisch Nederland.
 • Het beter benutten van INSPIRE-data en deze verder incorporeren in de NGII.
 • Het faciliteren en stimuleren van de standaardisatie van sectordata.
 • Het aansluiten van sectordata op NGII-basisdata, inclusief standaardisatie van de koppelingen.
 • De uniforme vastlegging en ontsluiting van beeldmateriaal (o.a. luchtfoto’s) voor de hele overheid, in de vorm van een Basisvoorziening Beeldmateriaal.
 • Het beter benutten van beschikbare satellietdata en deze verder incorporeren in de NGII.
 • Het bevorderen van correct gebruik van coördinaatstelsels.

Pakket 4: Data delen

 • Generieke ICT-functionaliteiten voor de databronnen van de NGII.
 • Eenmalig en geïntegreerd bijhouden van samenhangende basisgegevens.
 • Verkennen van mogelijkheden voor inzet van kunstmatige intelligentie in inwinningsprocessen.
 • Geautomatiseerd genereren van topografie op kleinere schalen.
 • Eenduidige kwaliteitsprocessen.
 • Het bieden van de mogelijkheid om meerdere databronnen in samenhang te bevragen.
 • Het bevorderen van flexibele ICT-oplossingen vanuit marktpartijen, gericht op ter ondersteuning van transities bij bronhouders en gebruikers

Pakket 5: Condities voor succes

 • Eenduidige regie en governance op de NGII.
 • Uniformering overleggen belanghebbenden.
 • Structurele stabiele financiering voor beheer en doorontwikkeling van de NGII.
 • Een wet voor alle geo-basisregistraties.
 • Aanvullende afspraken en standaarden.
 
 
 
Cookie-instellingen