Condities voor succes

Onder het geo-datafundament moeten goede afspraken liggen over de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie en de exploitatie ervan. Ook is het belangrijk om een aantal essentiële punten vast te leggen in wet- en regelgeving en moet financiering geregeld voor ontwikkeling en beheer, nu en in de toekomst.

Er is nadrukkelijk aandacht nodig voor de condities voor succes van het programma dat de visie  ‘Zicht op Nederland - Datafundament’ realiseert. Deze condities zijn:

Samenwerking

We organiseren het programma rond Zicht op Nederland - Datafundament als een netwerkorganisatie waarin voldoende afstemming is tussen de partijen die een rol hebben in het ontwikkelen van het datafundament. Ook zorgen we dat het programma wendbaar en snel kan meebewegen met de dynamiek in het Geo-domein. De veranderingen organiseren we projectmatig waarbij resultaten in beheer genomen kunnen worden.

Kwaliteit en toezicht

Om het geo-datafundament verder te verstevigen is een transparant kwaliteitsproces nodig. Niet meer per basisregistratie, maar voor alle geo-basisdata, geo-informatie en bijbehorende ketens. Daarbij hoort ook gebruik en toezicht op kwaliteit.

Wet- en regelgeving

Er is een omvorming van wet- en regelgeving rond de geo-basisdata nodig om de doorontwikkeling in samenhang te faciliteren. Hierin wordt rekening gehouden met nieuwe Europese wetgeving over het delen van overheidsdata.

Financiering

Het is noodzakelijk te komen tot een structurele en stabiele financiering voor beheer en doorontwikkeling van de NGII tot een toekomstbestendig geo-datafundament. Dat zal niet onmiddellijk voor het geheel mogelijk zijn maar moet in ieder geval voor de concreet op te pakken onderdelen gelden.

 
 
 
Cookie-instellingen