Vastgoedmonitor

Het is van belang om slim om te gaan met de ruimte die we hebben in Nederland. Naast dat er veel wordt gebouwd, wordt er ook gekeken naar leegstand. Dat gebeurt onder meer met behulp van de Vastgoedmonitor.

Of een vastgoedobject leeg staat of niet is bepaald op basis van de registraties BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen), WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BRP (Basisregistratie Personen) en HR (Handelsregister). Een verblijfsobject behorend tot de voorraad vastgoed volgens de BAG staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is of de gebruiker is onbekend, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister.

Bekijk en gebruik de Vastgoedmonitor (Landelijke Monitor Leegstand) via het CBS of ga direct naar het dashboard.

Vastgoedmonitor op het platteland

Erve Meinders is een inspirerend voorbeeld van hoe je voor oud agrarisch vastgoed een nieuwe functie kan vinden. Dick Hoek en Laurent de Borman van Provincie Overijssel vertellen het mooie verhaal van hoe deze boerderij in Tilligte (Noordoost-Twente) nu een zorgboerderij is geworden. De komende jaren komt veel agrarisch vastgoed vrij waarvoor het niet altijd makkelijk is om een nieuwe functie te vinden. De Vastgoedmonitor kan voor heel Nederland in beeld brengen hoe op dit moment de leegstand is van verschillende typen vastgoed, dus ook agrarisch vastgoed. Dit had niet gekund zonder de hulp van de basisregistraties.

De vastgoedmonitor

Via de Vastgoedmonitor is snel te zien welke panden leeg staan. Dit helpt overzicht te krijgen over het gebruik van de schaarse ruimte en bij het bedenken van alternatieven voor het gebruik van deze leegstaande panden. Dit is belangrijk voor de woningbouwopgave.

 

 
 
 
Cookie-instellingen