Groene baten planner

De Groene Baten Planner berekent de verandering in maatschappelijke kosten en opbrengsten van 'groen' en 'blauw' in de ruimte, op basis van de stedenbouwkundige plannen in combinatie met de basisregistraties. De concrete informatie die dit oplevert, bleek ook van meerwaarde in de communicatie met de inwoners van de stedelijke gebieden Schuilenburg (Amersfoort) en de Veemarkt (Zwolle).

Wat is de Groene Baten Planner?

De Groene Baten Planner maakt gebruik van de geobasisregistraties van de overheid én van marktapplicaties zoals de ESRI Urban Modeller en de Tygron Engine. Door handig gebruik te maken van de informatie uit de verschillende geobasisregistraties kun je heel mooi laten zien waar je groen kan plannen in de stad en wat dat oplevert.

Bekijk de pagina Groene Baten Planner op de Atlas Natuurlijk Kapitaal voor meer informatie en praktijkvoorbeelden.

Voor wie is de Groene Baten Planner?

De Groene Baten Planner biedt kansen voor gemeenten om te kijken waar groen het beste werkt en wat dat maatschappelijk gezien oplevert. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van visualisatie, analyse en datagedreven ontwerp voor ruimtelijke inrichting van een gemeente. Als je de Groene Baten Planner koppelt aan 3D plantools en systemen, kunnen gemeenten zelf de baten van hun vergroeningsmaatregelen doorrekenen en driedimensionaal bekijken.

In twee pilots testte het RIVM dit samen met Tygron en Esri Nederland. Het Tygron Geodesign Platform biedt de digitale infrastructuur om vraagstukken rond ruimtelijke inrichting te ondersteunen. Het combineert (geo-)data, modellen en applicaties. Het ArcGIS platform van Esri is een platform voor het maken van kaarten en het doen van ruimtelijke analyses. Het mooie van de platformen van Esri en Tygron is dat zij snel in beeld kunnen brengen welke effecten ruimtelijke keuzes hebben op een bepaald gebied.

Case Zwolle: Veemarkt

Esri bouwde een generieke koppeling tussen het ArcGIS platform en de Groene Baten Planner. Deze koppeling is toegepast en getest bij de herontwikkeling op het terrein van de voormalige Veemarkthallen in Zwolle.

Lucille Kok van DiS Geo neemt je mee op een tour door Zwolle. In het filmpje gaat ze in gesprek met verschillende partijen die betrokken zijn bij het succesvol implementeren van de Groene Baten Planner. Samenwerken loont, zo blijkt!

Bekijk ook de storymap over de plannen voor de Nieuwe Veemarkt in Zwolle.

Case Amersfoort: Schuilenberg

In Amersfoort werd de Groene Baten Planner gekoppeld aan het Tygron Geodesign Platform bij een verkenning van een klimaatbestendige inrichting van de wijk Schuilenburg. Met de Groene Baten Planner werd de impact van maatregelen als het vergroenen van daken, het planten van bomen en het aanleggen van waterdoorlatende parkeerplaatsen doorgerekend.

 

 
 
 
Cookie-instellingen