9 januari: Nieuwjaarswebinar Zicht op Nederland - Datafundament

In een ZoNline op 9 januari nemen we jullie graag mee in de voortgang van het programma Zicht op Nederland – Datafundament. Programmamanager Ruud van Rossem laat zien wat we het afgelopen jaar met betrokken partijen samen hebben gedaan en waar we in 2024 aan gaan werken om de doelen van onze visie te bereiken. Dat doet hij aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.  Rode draad hierbij is samenwerking.

In het programma Zicht op Nederland – Datafundament werken we aan een toekomstvast geo-datafundament voor maatschappelijke opgaven. Zicht op Nederland is immers nog nooit zó cruciaal geweest voor het maken van verstandige ruimtelijke keuzes. We zetten met het programma daarom concrete stappen op basis van actuele behoeften vanuit maatschappelijke opgaven.  En we bouwen voort op verkenningen die eerder zijn gedaan op gebied van samenhangende data en een infrastructuur om de data te kunnen delen. Ook gaat veel aandacht naar het creëren van voorwaarden voor een toekomstbestendig datafundament.

Terugkijken

Presentatie

 
 
 
Cookie-instellingen