7 november: BAG/WOZ en nieuwe bouwregelgeving

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen. In een aantal gevallen beschikken gemeenten niet meer over alle gegevens voor de bijhouding van de BAG en de WOZ. 

Om de kwaliteit van de registraties op peil te houden, zijn er landelijk afspraken gemaakt over hoe gemeenten met de bijhouding om moeten gaan. Deze afspraken zijn in overleg tussen VNG, de Waarderingskamer en BZK tot stand gekomen en staan beschreven in een nieuwe factsheet.

Tijdens de ZoNline van 7 november lichten we deze factsheet nader toe. We zetten de bekende gevolgen op een rijtje en vertellen hoe er met deze gevolgen om moet worden gegaan. Naast de factsheet zijn er ook hulpmiddelen gedeeld waarmee bronhouders zich kunnen voorbereiden. In een vorige ZoNline werd aangegeven dat hier behoefte aan is. Met deze hulpmiddelen kunnen bronhouders aan de slag met de wijzigingen in de bijhouding. Als laatste nemen we de stand van zaken door ten aanzien van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb per 1 januari 2024.

Terugkijken

Documenten

 
 
 
Cookie-instellingen