7 maart: Basisregistratie Kadaster: juister en vollediger

Het Kadaster streeft ernaar dat de Basisregistratie Kadaster (BRK) zo goed mogelijk de juridische werkelijkheid weergeeft. Kadaster wil dit doen door de BRK nog juister en vollediger te krijgen. Daarom is er een traject gestart met maar liefst 9 sporen. Het streven is te gaan naar een ‘positiever stelsel’, kortgezegd positivering. Daarbij spelen ook de andere basisregistraties een rol.

In Nederland kennen we een zogenaamd ‘negatief stelsel’, dat op dit moment wordt gevormd door de aktenregistratie​ in de openbare registers​ voor registergoederen van het Kadaster. Denk bijvoorbeeld aan een perceel met huis. ​Het negatieve aan dit stelsel houdt in dat je op deze manier geen absolute zekerheid kan krijgen over wie, welk recht heeft bij registergoederen. Kadaster wil er daarom voor zorgen dat alle gegevens die voor de rechtstoestand van een kadastraal object relevant zijn, in de BRK op een juiste en volledige wijze zijn overgenomen uit de openbare registers. Deze ‘positivering’ gebeurt via 9 sporen.

In het webinar nemen we je mee in een aantal sporen waarin ook andere basisregistraties een rol spelen. Een van de sporen is Kadastrale Kaart Next, het geometrische onderdeel van de BRK. Daarin worden alle kadastrale grenzen opnieuw gereconstrueerd. Dat gebeurt op basis van (historische) veldwerken, waarbij ook kunstmatige intelligentie wordt gebruikt. De Kadastrale Kaart bevat naast percelen en perceelnummers ook bebouwing uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ter oriëntering.

Daarnaast zijn er andere sporen die het administratiedeel van positivering voor hun rekening nemen. Een voorbeeld van innovatie binnen deze sporen is het eenvoudiger registeren en ontsluiten van kabelnetwerken. Hierbij wordt veel duidelijker gevisualiseerd van wie de kabels en leidingen zijn en waar deze welk kadastraal perceel doorkruisen. Ook nemen we een kijkje in de recent live gebrachte erfdienstbaarhedenviewer. Met deze applicatie is snel en laagdrempelig te zien of er een erfdienstbaarheid is gevestigd op een kadastraal perceel. Kadaster laat in dit webinar ook zien wat zij doen om koppelingen tussen de BRK en de Basisregistratie Personen, Handelsregister en Basisregistratie Adressen en Gebouwen tot stand te brengen en te verbeteren.

Sprekers:

  • Marcos Buiza | projectmanager programma Positivering bij Kadaster
  • Eric Hagemans | Geodetisch expert
  • Elly Johannes | Data assetmanager Rechten en Zekerheid

Terugkijken

Zie je onderstaande video niet? Bekijk het webinar dan terug via ons YouTube-kanaal

Presentatie

Links

 
 
 
Cookie-instellingen