7 juni: Samenwerking BAG en WOZ

Sinds 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht om de WOZ te taxeren op gebruiksoppervlakte, dat is soms een flinke uitdaging. Op welke manier kunnen BAG- en WOZ-medewerkers in samenhang de inwinning van de gebruiksoppervlakte organiseren, zodat de registratie in BAG- en WOZ-beheerapplicaties zo efficiënt mogelijk verloopt? Die vraag stond centraal in de DiS Online sessie op 7 juni. We bespraken hoe het project dat leidde tot samenwerking tussen de BAG en WOZ tot nu toe is verlopen en hoe we verder gaan in de toekomst.

Programma

Martijn Odijk startte met de aanleiding, doelstellingen en context van het project. Ivo Lechner blikte terug en vertelt waar we nu staan aan de hand van de resultaten van de analyse door de Waarderingskamer. Daarna volgden twee praktijkverhalen van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) en de gemeente Purmerend. Zij vertelden hoe ze het proces vormgeven en hoe de inwinning zo efficiënt mogelijk verloopt. Als laatste vertelde Damir Brnobic ons vanuit DiS Geo waar we nu naartoe gaan en hoe we dit aanpakken. Aan het eind en tussendoor was er uiteraard ruimte om vragen te stellen aan het expertpanel. De meeste vragen en antwoorden zijn opgenomen in de slides van de presentatie.

Sprekers:

  • Martijn Odijk en Damir Brnobic (BZK/DiS Geo)
  • Ivo Lechner (Waarderingskamer)
  • Gaston Goessens en Roy Willems (BsGW)
  • Tiny Klouwer (Gemeente Purmerend)
 
 
 
Cookie-instellingen