6 februari: Monitoring Landschapselementen

Kennis over landschapselementen, zoals hagen en heggen, houtwallen en water, ligt bij veel verschillende partijen en is verspreid over vele datasystemen. Geen van die systemen geeft een compleet en actueel beeld van de landschapselementen. Met het project Groenblauwe Dooradering (GBDA) brengt de provincie Gelderland samen met andere partijen kwantitatieve data over landschapselementen bij elkaar in een complete en actuele dataset. Het resultaat van de analyse is gevisualiseerd in een interactief dashboard. In de ZoNline van 6 februari neemt provincie Gelderland je mee in het project. Ze lichten de resultaten van de analyse toe en geven een kijkje in het interactieve dashboard. 

Landschapselementen hebben grote waarde in onze landschappen. Niet alleen als individuele elementen maar ook als de patronen en structuren die zij vormen. Door deze elementen en structuren te versterken, behouden we niet alleen de karakteristieke landschapskwaliteiten, maar zorgen ook voor de biodiversiteit, het klimaat en een gezond milieu.  

Maar het unieke Nederlandse landschap staat onder druk. Op grote schaal verdwijnen er landschapselementen. In het Aanvalsplan Landschap en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) is daarom het doel gesteld om 10% van het landelijk gebied in 2050 ingericht te hebben voor groenblauwe dooradering. Maar voor hoeveel procent van het landelijk gebied is dat nu al het geval en waar moet nog een tandje bij? Vanuit die vraag ging de provincie Gelderland in samenwerking met diverse partijen aan de slag met de inventarisatie hiervan in het project Groenblauwe Dooradering.  

In de ZoNline van 6 februari licht de provincie Gelderland de aanleiding, het project en de bijbehorende analyse toe. Daarnaast kijken ze graag samen met jou naar relevante vragen als: ‘Wat is nu het landelijk gebied?’ Ook bespreken ze het eindresultaat, conclusies en mogelijke vervolgstappen. 

Sprekers 

  • John van Smaalen, geo-adviseur 
  • Rebecca de Jong, specialist geo-informatie 
  • Chrisje Hendriks, specialist geo-informatie 
  • Linda Klein, specialist geo-informatie 

Terugkijken

Presentatie

Interessante links

Contactgegevens

Wil je in gesprek met provincie Gelderland over het GBDA-project? Neem dan contact op met John van Smaalen via j.van.smaalen@gelderland.nl.

 
 
 
Cookie-instellingen