30 januari: Aan de slag met kwaliteit in 2024

Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op de basisregistraties. Daarom is ook transparantie over de kwaliteit belangrijk. Dat doen we via een kwaliteitsregime van geo-basisregistraties. Dit systeem is erop gericht om afnemers te kunnen (blijven) voorzien van bruikbare geo-data. De ambitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om maximaal te faciliteren bij het realiseren van de gegevenskwaliteit waar gebruikers behoefte aan hebben.

Er is binnen het kwaliteitsregime van de BAG, BRO en BGT een vaste jaarcyclus. Vooraf wordt in samenwerking met bronhouders en afnemers een jaarplan opgesteld. Vervolgens gaan bronhouders hier zelfstandig mee aan de slag. Tot slot leggen bronhouders via de ENSIA-zelfevaluatie hierover verantwoording af aan de toezichthouder. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij overheidsorganisaties verder te professionaliseren. Dit gebeurt door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op hun eigen Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het bestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan hier ook beter op sturen.

Tijdens de ZoNline van 30 januari staat de kwaliteit van de BAG en BGT centraal. We nemen je mee in de jaarplannen kwaliteit van 2024 en vertellen aan welke geprioriteerde kwaliteitsnormen bronhouders met voorrang kunnen werken. Ook behandelen we de wijzigingen in de ENSIA-vragenlijsten en geven we een doorkijkje in het vernieuwde kwaliteitsdashboard van Kadaster. Deze gaat in 2024 in gebruik.

Terugkijken

Presentatie

Handige links

 
 
 
Cookie-instellingen