21 juni: BGT Ketendemo

In deze demo lieten we zien welke ontwikkelingen er de afgelopen periode zijn geweest. In het programma komen verschillende onderdelen van de BGT aan bod. De ketendemo is voor zowel bronhouders als afnemers interessant.

Programma

  • Terugmelden via API’s | Medio februari lanceerden we de Terugmelding Bronhouder API. In een live-demo laten we nu de volledige terugmeldketen zien met behulp van aangesloten systemen op deze API’s. | Door Dewy de Graaff (RVO), Arno Flapper (Geoborg), Jaap-Willem Sjoukema (Kadaster)
  • Project SVB2BGT | Update van de stand van zaken van het project inclusief een tussentijdse clickable demo van de resultaten tot nu toe | Door Richard van de Heisteeg (Kadaster)
  • BGT Vectortiles | De BGT Vectortiles staan live en kunnen gebruikt worden. We laten kort nog één keer de mogelijkheden zien met een oproep om deze te gaan gebruiken. | Door John Schaap (Kadaster)
  • Kwaliteitsdashboard BGT | We demonstreren de nieuwe rapportage 'terugmeldingen ouder dan 18 maanden' en de verwijderde rapportages OCO en Transitie. | Door Frank Krijgsman (Kadaster)
  • Opschoning redundante plaatsbepalingspunten | We geven aan wat de stand van zaken is van de opschoning van de redundante plaatsbepalingspunten. | Door Robert van Hamersveld (Kadaster)
 
 
 
Cookie-instellingen