20 september: Een frisse blik op ons riool

Op dinsdag 20 september hielden wij een nieuwe DiS Online sessie in de serie 'Wat gaat er allemaal je huis in en uit?'. We hebben daarin al gekeken naar elektriciteit, gas, telecom en warmte. Deze sessies zijn terug te kijken via ons YouTube-kanaal. Nu kijken we naar water dat je huis uit stroomt: regenwater en afvalwater. Daarbij komen integrale vraagstukken uit de rioleringswereld aan bod.

Programma

Onze eerste spreker, Frank Wattenberg, is stelselregisseur bij de gemeente Nijmegen. Hij vertelt over het speelveld en de maatschappelijke rol van de gemeente bij het beheren van de openbare ruimte. Er komt heel wat kijken bij het beheren van de stelsels die water afvoeren. De uitdaging voor Frank is om veel toegevoegde waarde te bereiken als we riolering vervangen. Hij combineert verschillende werkzaamheden om in één keer waarde toe te voegen op verschillende terreinen. Dit vraagt om een integrale aanpak en goede samenwerking tussen alle disciplines.

Op regionaal en landelijk niveau willen we zo’n aanpak voor iedereen mogelijk maken. Dat kan onder andere door de terminologie en de data te standaardiseren. Zo kan bijvoorbeeld gemeente Arnhem de aanpak van gemeente Nijmegen ook toepassen. Eric Oosterom vertelt over de faciliterende rol van Stichting RIONED. Centraal daarbij staat de sectorale uitbreiding op de geobasisdata met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de toepassingen die daardoor mogelijk worden in combinatie met bijvoorbeeld de BGT. Welke mogelijkheden dit oplevert voor de gemeenten en het hoogheemraadschap in regio Delfland laat Siebrand van der Hoeven zien in een demo van de BGT-inlooptabel.

Aan het eind is er zoals altijd ruimte voor interactie en gesprek. Wat zie je in jouw omgeving voor voordelen en mogelijkheden?

Sprekers

  • Eric Oosterom (Rioned)

  • Frank Wattenburg (Gemeente Nijmegen)

  • Siebrand van der Hoeven (Netwerk Waterketen Delfland)

  • Bart-Jan de Leuw (BZK/DiS Geo)

 
 
 
Cookie-instellingen