16 januari: Den Haag Spiegelstad: de brug van BIM naar 3D digital twin

De afgelopen tijd hebben diverse afdelingen binnen de gemeente Den Haag hard gewerkt aan een initiatief waarmee BIM-modellen direct gedeeld kunnen worden met beheerapplicaties en het 3D Stadsmodel van Den Haag. Met succes. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een werkend prototype en wordt nu gewerkt aan het maken van een definitief product. In een ZoNline van 16 januari nemen BIM-regisseur Marc van den Berg en senior IT/Business architect Dimitry Dekker je mee in dit project. Ze vertellen over het belang van data en waarom een digitale samenwerking tussen verschillende afdelingen zo belangrijk is. Ook delen ze hun geleerde lessen.

Nederland staat voor complexe en verweven maatschappelijke opgaven als klimaatadaptie, energietransitie, woningbouw, economie en veiligheid, die grote impact hebben op de leefomgeving. Integrale afweging en samenwerking zijn daarbij cruciaal. Met het programma Digitale Spiegelstad realiseert de gemeente Den Haag een 3D digital twin van de stad. Met deze digitale kopie van de stad ontstaat een gezamenlijk beeld, dat de gemeente helpt bij allerlei integrale afwegingen.

Het programma bestaat grofweg uit drie bouwstenen, namelijk een hoogwaardig en flexibel inzetbaar 3D-stadsmodel, een 3D-dataplatform en de toepassingen. Met de actualisatie van het 3D-stadsmodel is de eerste bouwsteen voor de Digitale Spiegelstad gelegd. Nu werkt de gemeente onder meer aan diverse toepassingen. Een van die toepassingen is het initiatief waarmee BIM-modellen direct gedeeld kunnen worden met beheerapplicaties en het 3D Stadsmodel van Den Haag.

Sprekers

  • Marc van den Berg, Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag
  • Dimitry Dekker, Net4s

Terugkijken

Presentaties en video's

 
 
 
Cookie-instellingen