16 april: Aan de slag met ENSIA

In het webinar Aan de slag met ENSIA behandelden we de wijzigingen in de ENSIA-vragenlijsten, vertelden hoe de planning er voor dit jaar uitziet en was er ruimte voor vragen.

Achtergrond

Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op de basisregistraties. Daarom is transparantie over de kwaliteit van gegevens belangrijk. Dat doen we via vier fasen die samen het systeem van kwaliteitsborging voor de geo-basisregistraties vormen. Onderdeel is de ENSIA-zelfevaluatie: een vragenlijst die bronhouders ieder jaar invullen om verantwoording af te leggen aan het ministerie van BZK als externe toezichthouder. In de ZoNline op 16 april nemen we je graag mee in de planning en vertellen hoe de vragenlijst van dit jaar eruitziet.

Er is binnen het kwaliteitsregime van de BAG, BRO en BGT een vaste jaarcyclus. Vooraf wordt in samenwerking met bronhouders en afnemers een jaarplan opgesteld. Vervolgens gaan bronhouders hier zelfstandig mee aan de slag. Tot slot leggen bronhouders via de ENSIA-zelfevaluatie hierover verantwoording af aan de toezichthouder.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) hWe behandelen de wijzigingen in de ENSIA-vragenlijsten, vertellen hoe de planning er voor dit jaar uitziet en geven ruimte voor vragen.eeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij overheidsorganisaties verder te professionaliseren. Dit gebeurt door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op hun eigen Planning & Control-cyclus.

Terugkijken

Kun je onderstaande video niet zien? Kijk het webinar dan terug via ons YouTubekanaal.

Presentatie

 
 
 
Cookie-instellingen