15 november: Stroomlijnen van waterleidingdata

Op dinsdag 15 november organiseerden we de laatste DiS Online sessie in de serie 'Wat gaat er allemaal je huis in en uit?'. Elektriciteit, gas, telecom, warmte en, meest recent, afvalwater zijn al aan bod gekomen. Nu kijken we naar de aanvoer van water via de waterleiding.

In deze sessie komen 3 van de 10 waterleidingbedrijven in Nederland aan het woord. Zij vertellen iets over de uitdagingen bij het gebruiken en beheren van data zoals een toenemende beheerlast en dataverlies bij samenwerking in de keten. Om vanuit de waterbedrijven de maatschappelijke opgaven van vandaag te helpen oplossen, zijn oplossingen in databeheer nodig zoals standaardisatie, samenwerking in de sector en het verder stroomlijnen van de processen om goede actuele data beschikbaar te houden.

Programma

Leidingen zijn (nog) geen onderdeel van de basisregistraties, maar er zijn flinke stappen gezet in het standaardiseren van leidingdata. Paul van Betten vertelt hoe hij bij Brabant Water na een reorganisatie tot één manier van aanleveren en delen van revisiegegevens met aannemers wil komen. Wat uiteindelijk leidt tot uniformiteit binnen Brabant Water en voor aannemers die aan meerdere waterbedrijven diensten leveren. Dit kan informatie- en kwaliteitsverlies voorkomen in de keten bij het plannen en doorvoeren van aanpassingen in het netwerk.

Als er veel handmatige handelingen nodig zijn om de data voor alle gebruikers beschikbaar te houden, kan die beheerlast worden verminderd door data op één plek te bewaren. Ramon Janssen van Evides legt uit hoe de reis naar een systeemlandschap met (topologische) regels op één plek werkt, en welke lessons learned daarbij naar boven komen.

In antwoord op de maatschappelijke vraagstukken zoals droogte is steeds meer goede actuele data nodig voor de juiste informatie in de watersector. Verschillende waterbedrijven zetten stappen om processen en data te standaardiseren en hier ook bij het inwinnen al rekening mee te houden. Ramon vertelt over lopende verbeteringen die worden onderzocht.

Frank Kosterman geeft een blik onder de motorkap hoe de geodata uit de basisregistraties zoals BAG en BGT wordt gebruikt in combinatie met de bedrijfsgeodata van de waterbedrijven.

Al deze oplossingen dragen bij aan gestroomlijnde informatievoorziening in de watersector. Met de deelnemers zoeken we de interactie op en bespreken we toepassingen en mogelijkheden voor de toekomst.

 
 
 
Cookie-instellingen