14 mei: Doe mee aan het BGT-onderzoek

We willen graag weten hoe jullie de BGT uitvoeren en gebruiken. Daarom houden we een onderzoek onder bronhouders en gebruikers. Het nieuwe onderzoek start dinsdag 14 mei. Op basis van de uitkomsten kunnen wij gerichte acties ondernemen om de BGT te verbeteren. In een ZoNline op 14 mei vertelden we meer over de evaluatie.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Gemeenten gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook als een eenduidige kaartondergrond om de locatie van bijvoorbeeld speelplaatsen of ondergrondse containers te tonen. De BGT wordt vaak (gecombineerd) gebruikt met andere basisregistraties en locatiegebonden gegevens.

We willen graag weten hoe het gaat met het gebruik van de BGT. Daarom laten we een onderzoek uitvoeren. Dit wordt gedaan door onderzoeksbureau Statisfact.

Tijdens de ZoNline op 14 mei stond het BGT-onderzoek centraal. We vertelden meer over de inhoud van het onderzoek en namen de aanwezigen ook mee in de geschiedenis, totstandkoming en de standaardisatie van de BGT. Ook behandelden we de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening en de rol van bronhouders in de bijhouding van de BGT.

Het onderzoek

Levert jouw organisatie gegevens aan de BGT en gebruik je gegevens voor beleid, beheer of uitvoering? Dan kan het zijn dat je binnenkort wordt benaderd. Je ontvangt een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Dan kun je alsnog meedoen met het onderzoek via statisfact.nl/bgt. Het invullen van het formulier kost ongeveer 15 minuten van je tijd. We stellen je deelname zeer op prijs. Invullen van het formulier kan vanaf 14 mei tot en met 11 juni. 

Sprekers

  • Martijn Odijk, ministerie BZK
  • Arnoud de Boer, Geonovum
  • Richard Witmer, Kadaster
  • Heidi van der Vloet, SVB-BGT

Kijk terug

Presentaties

 
 
 
Cookie-instellingen