10 mei: Update SOR en bestuurlijke gebieden

Tijdens de DiS Online sessie van 10 mei gaven wij een update over de stand van zaken op weg naar de samenhangende objectenregistratie.

Programma

Eerst vertelde Martijn Odijk meer over het proces van de totstandkoming van de objectenregistratie en de actuele stand van zaken. Daarna volgden Jense Wiersma en Ronald Bokhove over verkenningen rondom data over de bestuurlijke gebieden en wat dit betekent voor de doorontwikkeling in samenhang. Vanuit Geonovum praatte Dick Krijtenburg ons bij over de agile standaardisatie aanpak met de stakeholders. Jasper Roes (Kadaster) gaf een demo van de API die het nu al mogelijk maakt om bestuurlijke gebieden in samenhang te bevragen. Tussendoor werden verschillende vragen vanuit het publiek behandeld.

Sprekers:

  • Martijn Odijk (DiS Geo/BZK)
  • Jense Wiersma (DiS Geo/BZK)
  • Ronald Bokhove (Kadaster)
  • Dick Krijtenburg (Geonovum)
  • Jasper Roes (Kadaster)

Vervolg

In het vervolg van de SOR gaan we verder met de besluitvorming en agile aanpak. Om een globaal beeld te geven zijn dit de dingen waar we de komende tijd mee bezig zijn zie je hier de onderdelen die in Q2 en daarna lopen. Ook wordt een overzicht geschetst van de agile aanpak.

Globale planning vervolg randvoorwaarden en besluitvorming samenhangende objectenregistratie
Agile aanpak vervolg objectenregistratie
Agile aanpak vervolg objectenregistratie
 
 
 
Cookie-instellingen