Terugblik 23 mei 2022: Actuele ontwikkelingen

Op 23 mei organiseerden wij de vierde Geo-inspiratiedag. Dit keer tijdens de GeoBuzz in Gebouw 1931 in ‘s Hertogenbosch. We praatten makers en gebruikers van (geo-)data bij op actuele ontwikkelingen. We namen de bezoekers mee in de laatste ontwikkelingen om basisdata in samenhang te kunnen gebruiken. Je zag hoe gegevens, in combinatie met modellen en visualisaties, helpen om inzicht te krijgen in de leefomgeving. Daar waar je ogen normaal gesproken niet kunnen zien, maakten we gebruik van de AR en VR experience: Rondom het theater kon je zelf ervaren hoe het is om onder de Lekdijk te lopen en kon je een unieke kijk werpen onder de hoogste toren van de Benelux.

Hieronder vind je een overzicht van het programma. Helaas zijn er deze dag geen opnames gemaakt en kun je de sessies dus niet terugkijken.

Programma

11.00-11.30 | Fieldlab Evenementen in Nijmegen | NancoOudejans, Politie

Hoe kunnen we evenementen veiliger laten verlopen door gebruik te maken van innovatieve technologie? Aan deze opgave werken de gemeente Nijmegen, de veiligheidsregio en de politie al enige tijd intensief samen met publieke en private organisaties. Het hele evenementenproces, van vergunningverlening tot uitvoering, wordt hierbij onder de loep genomen. Op 23 mei deelt Nanco Oudejans van de Politie wat de belangrijke lessen hierbij zijn op de Geobuzz.

11.30-12.00 | Naar een gezamenlijk geodata-fundament voor het bouwen aan onze leefomgeving | Ruud van Rossem (BZK/DiSGeo)

Het Ministerie van BZK werkt aan de doorontwikkeling in samenhang van de geobasisregistraties. In deze sessie vertelt Ruud van Rossem meer over de visie van dit programma.

12.00-12.30 | SOR en samenhang in bestuurlijke gebieden | Martijn Odijk (BZK/DiSGeo)

Een samenhangende objectenregistratie (SOR) is een gegevensverzameling met daarin gestandaardiseerde basisgegevens over zowel objecten in de fysieke leefomgeving als over virtuele objecten. Hiermee wordt data vanuit veel geo-basisregistraties gecombineerd en ontstaat er een informatiefundament voor de leefomgeving.

Martijn Odijk gaat in op de ontwikkeling van de SOR en de verkenningen rondom data over de bestuurlijke gebieden, hoe kunnen we bestuurlijke gebieden in samenhang beter organiseren en registreren?

12.30-13.00 | Klimaatadaptatie en energietransitie vanuit het perspectief van de ondergrond | Peter de Graaf (Geodan)

De regio Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. Een toekomstbestendig inrichting van dit gebied vraagt om integrale keuzes, zodat voorgesorteerd kan worden op een toekomst met een veranderend klimaat, een grote woningbouwopgave en nieuwe energiebronnen. Wat kan kennis over de ondergrond opleveren voor beleidskeuzes die te maken zijn? In deze sessie belichten we vanuit het perspectief van de ondergrond de vraagstukken die het landschap van de toekomst vormgeven: de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de energietransitie.

13.00-13.30 | Integrale Gebruiksoplossing | Bart-Jan de Leuw (DiSGeo)

De Integrale Gebruiksoplossing (IGO) maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te kunnen gebruiken. Bart-Jan de Leuw van DiS Geo vertelt meer over de aanleiding, werking en meerwaarde van de IGO tijdens deze presentatie.

13.30-14.00 | Boven de grond; onder je voeten – een nieuwe app voor de ondergrond | Maarten Welmers (Esri)

Zou het niet handig zijn als je op straat, in het veld of op de werkplaats direct in de ondergrond zou kunnen kijken? Bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden, afstemmen van bouwplannen, beleid en beheer, of voor gesprekken met bestuurders en bewoners? Het programma Basisregistratie Ondergrond neemt de proef op de som en liet de BRO-op-straat-app maken die via Augmented Reality de bodemopbouw, maar ook de ligging van kabels en leidingen of boomwortels op straat projecteert. In deze sessie laten we zien hoe de app werkt en wat u er mee kunt voor beleid, beheer en communicatie.

14.00-14.30 | Zie met één druk op de knop in 3D wat ‘groen’ waard is | Hedi van Dijk (Tygron) en Remon Koopman (RIVM)

De Groene Baten Planner is een handig hulpmiddel om groene kosten en baten integraal af te wegen, om bijvoorbeeld besluiten voor klimaatadaptie te nemen. In opdracht van het RIVM ontwikkelde o.a. Tygron de digitale infrastructuur om met één druk op de knop de opbrengsten en kosten van het ‘blauw’ en ‘groen’ in de leefomgeving zichtbaar te maken in een Digital Twin. Tygron combineert hiervoor (geo-)data, modellen en applicaties.

De Groene Baten Planner is een beslissingsinstrument voor ruimtelijke inrichting. De tool berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers met het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. In Amersfoort werd de Groene Baten Planner gekoppeld aan het Tygron Geodesign Platform bij een verkenning van een klimaatbestendige inrichting van de wijk Schuilenburg. Met de Groene Baten Planner werd de impact van maatregelen als het vergroenen van daken, het planten van bomen en het aanleggen van waterdoorlatende parkeerplaatsen doorgerekend.

14.30-15.00 | Het nut van een kijkje in de ondergrond met augmentedreality: Zalmhaventoren Rotterdam | Maarten Welmers (Esri)

In Rotterdam realiseert bouwconcern BAM de hoogste toren van de Benelux: Zalmhaventoren. Hoe maak je hiervoor nu goede afwegingen over zaken als bodemenergie, fundering, bestaande ondergrondse elementen en infrastructuur? Bij het project De Zalmhaven hebben de gemeente Rotterdam, het ministerie van BZK, Esri en BAM de handen ineengeslagen. En brachten data over de (on)diepe ondergrond, het gebouwontwerp en nutsvoorzieningen van verschillende betrokken partijen en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) bij elkaar. Vervolgens integreerden ze die in een Digital Twin. Zo ontstaat een goed integraal beeld van de impact van het gebouw op de omgeving. Voor deze Digital Twin zijn verschillende applicaties ontwikkeld, zoals 3D webscenes, en virtual en augmented reality applicaties voor Hololens en iPad waarmee ontwerpers en stakeholders in samenhang afwegingen kunnen maken. In deze sessie nemen we u mee in de ondergrond met behulp van alle applicaties en u zult ervaren hoe waardevol een blik in de ondergrond kan zijn.

 
 
 
Cookie-instellingen