Terugblik 20 april 2021: Digital Twins

Tijdens deze eerste Geo-inspiratiedag deden ruim 200 deelnemers live mee met het gevarieerde programma over digital twins.

Bij de opening van de sessie nam Denise Maljers (TNO) de aanwezigen mee in de wereld van modellering en lichtte Rob van de Velde (Geonovum) een investeringsvoorstel voor een nationale digital twin infrastructuur toe.

Daarna was er de mogelijkheid om in parallelle sessies een kijkje in de keuken te nemen hoe zij werken met Digital Twins. Er waren presentaties over een digital twin van bewegingen over de campus van de TU Delft, over overstromingssimulaties en over het inzetten van virtuele kopieën van populaties in digital twins en een virtuele kopie van het Noordzeegebied. De gemeenten Papendrecht, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en de Provincie Utrecht vertelden over de inzet van digital twins in hun organisatie en demonstreerden dit uiteraard ook.

Daarnaast was er aandacht voor de kwaliteit van data - want wie gaat rekenen met data moet weten waar het over gaat – en over wat een digital twin doet in participatietrajecten.

Verder presenteerde Wijs met Locatie (wijsmetlocatie.nl) zich: een open samenwerking die tot doel heeft kennis en ervaringen over digital twins, artificial intelligence en ethiek te delen.

Programma

Hieronder volgt een uitgebreider overzicht van het programma en vind je een aantal opnames van de sessies.

 • Toekomstinnovaties in modellering| Denise Maljers, TNO
 • Investeringsvoorstel Digital twin fysieke leefomgeving| Rob van de Velde, Geonovum
 • Planvorming en gezonde leefomgeving met digital twins | Luc de Horde, Provincie Utrecht
  De provincie Utrecht ontwikkelt nieuwe instrumenten om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Eén van die instrumenten is een digital twin waarin je gedurende het planproces de omgevingskwaliteiten kan laten doorrekenen. Je kan daarin direct zien hoe je vervolgens scoort op vooraf gestelde kwaliteitsindicatoren. Luc de Horde van de Provincie Utrecht vertelt hoe de provincie dit instrument in de praktijk inzet en wat dit oplevert.
 • Samenwerking Wijs met locatie | Paul Padding, Jan Bruijn, Emily Daemen, Michel Grothe en Douwe Blanksma, Geonovum
  Via het platform Wijs met Locatie delen we voorbeelden over hoe we artificial intelligence, digital twins en ethiek in de praktijk toepassen. We werken er een ethische referentie uit. We werken aan een receptenboek voor digital twins en in proeftuinen experimenteren we met verschillende toepassingen van digital twins en de lessen die daaruit voortkomen. Nieuwsgierig wat er gebeurt en wat jij daar mee kan? Je bent van harte welkom.
 • TU Delft – Meten, voorspellen en spreiden van drukte |Sascha Hoogendoorn-Lanser, TU Delft en Jeroen Steenbakker, Argaleo
  Hoe weten we waar of wanneer het te druk is? Kunnen we deze drukte ook voorspellen? En wat kunnen we doen om verkeersstromen beter te spreiden? Dat onderzoeken we bij TU Delft op een bijzondere plek: onze eigen campus. Naast verschillende open databronnen over mobiliteit hebben we een speciaal privacy-veilig sensorsysteem geïnstalleerd, waarmee we data over de bewegingen van fietsers en voetgangers inwinnen. Alle data worden gevisualiseerd in het Campus Mobility Dashboard, een Digital Twin van de universiteitscampus.
 • 3D spiegelstad Rotterdam | Jane Hermans, gemeente Rotterdam
  De gemeente Rotterdam ontwikkelt een integraal 3D-model dat ook voor inwoners en partners in de stad te gebruiken is. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat data op een innovatieve en laagdrempelige manier gebruikt kunnen worden. De gemeente is ervan overtuigd dat niet alleen de gemeente zelf, maar ook andere partijen op deze manier meer inzicht krijgen en betere besluiten kunnen nemen. Rotterdam wil dit in één keer goed organiseren, zodat het 3D model actueel is en er een beter inzicht in de hele stad ontstaat. Er wordt daarom niet gekozen voor pilots rondom 3D, maar voor een integrale aanpak. Rotterdam is ook betrokken bij Nederland Totaal Driedimensionaal (T3D), een nationaal programma waarin de volledige keten van inwinning, registratie en gebruik inzichtelijk gemaakt wordt. Jane Hermans vertelt ook hier meer over.
 • De invloed van simulatiesoftware  op stedenbouw Hanna Halontka
  In tijden waarin data-driven tools en digital twins een steeds prominentere plaats krijgen in veel aspecten van ons leven, is het meer dan ooit nodig om kritisch na te denken over de implicaties van dergelijke tools. Hanna Halontka onderzocht welke uitdagingen dergelijke tools met zich meebrengen voor gebruikersgroepen met verschillende niveaus van kennis over data, en welke invloeden digital twins hebben op stedelijk beheer. 
 • Handelingsperspectief bij overstromingen; een Digital Twin op basis van big data en slimme algoritmes Florian Witsenburg, Tygron
  Stel er breekt een dijk door. In Nederland staat een dorp of stad dan al snel onder water. Waar is de nood het hoogst? Hoeveel tijd is er om mensen weg te krijgen? Waar moet je beginnen? Welke routes zijn er nog begaanbaar? Welk materiaal hebben de hulpdiensten nodig? Waterschappen brengen met een simulatie in een digital twin van Tygron het handelingsperspectief in beeld. Hiermee kunnen betrokkenen zoals bestuurders, veiligheidsregio's of omwonenden inzicht krijgen in welk risico ze lopen en wat hieraan kan worden gedaan. Florian Witsenburg gaat in deze sessie in op de volgende vragen: Hoe maak je zoiets? Waar haal je de ingrediënten vandaan en hoe pas je het allemaal naadloos in elkaar? Hoe kan je het gebruiken in de praktijk?
 • Een digital twin op een gaming platform | Wietse Balster, gemeente Amsterdam en Arjan Koelewijn en Marcel Duffhuis gemeente Utrecht
  Digital Twins zijn hot, iedereen heeft het er over… Maar praten was voor Utrecht en Amsterdam niet genoeg, ze bouwen er al aan! Er wordt tijdens de sessie ingegaan op de vraag wat nu precies een Digital Twin is en hoe de ‘platform gedachte’ hierbij aansluit. Daarnaast vertellen we iets over de samenwerking, de keuze voor het gebruik van Gaming Engine Unity en uiteraard laten we de laatste stand van zaken zien!
 • Kan een digital twin met een digitale populatie helpen bij het opstellen van COVID-19 beleid Sanne Hettinga, VU Amsterdam
  De combinatie van open data en innovatieve ruimtelijke technieken als Digital Twinning, Artificial Intelligence en Agent-Based modelling creëren bijna eindeloze modeleermogelijkheden. Aan de hand van een COVID-19 casus, bestuderen we hoe je deze technieken ethisch en doelmatig inzet voor beleidsmakers en crisismanagers. Eén van de middelen die wij daarbij onderzoeken, is de inzet van een synthetische populatie: een digitale simulatie van een bevolking. Kan het gedrag van een  synthetische populatie inzicht geven in verplaatsingspatronen in de werkelijkheid?  Sanne Hettinga vertelt je in deze sessie meer over het maken van een synthetische populatie en de verkenningen die zij samen met verschillende betrokken organisaties hiermee uitvoert. Meer informatie over dit experiment en demo.
 • Data-eigenaardigheden | Erwin Folmer, Kadaster
  De fysieke leefomgeving van Nederland is vastgelegd in (basis)registraties. Registraties die de overheid verplicht moet gebruiken, waarvan het beheer transparant is geregeld evenals de toegankelijkheid. Data die je zonder nadenken kan toepassen in digital twins en rekenmodellen dus! Of toch niet helemaal? In deze sessie speel je samen met Erwin Folmer een variant op het spel “triviant” geheel gewijd aan het werken met data. Wie haalt de hoogste score? Welke risico’s zie jij voor dit soort eigenaardigheden en wat zou je eraan kunnen doen?
 • Ondergronddata Noordzee helpen bij woonopgave en energietransitie | Ewoud Kuin, Rijkswaterstaat en Peter de Graaf, Geodan
  Door alle ontwikkelingen nu en in de toekomst wordt ook de ruimte in de grond onder de Noordzee steeds schaarser. Dat gaat zeker ook op voor de kust bij IJmuiden. In dit gebied wordt zand gewonnen, dat bijvoorbeeld nodig is voor kustverdediging en woningbouw. Daarnaast worden kabels aangelegd van en naar de windmolenparken. Ruimtelijke data van de boven- en ondergrond van de Noordzee laat zien hoe 3D informatie waardevolle input verstrekt in de afweging tussen zandwinning en windenergie.
  Rijkswaterstaat Zee en Delta, het programma BRO en Geodan hebben hiervoor verschillende datasets gebruikt. In deze sessie laten ze zien dat een gecombineerd beeld van de boven- en ondergrond helpt het bij het maken van beleidskeuzes.
 • Digital Twins: wat vind jij? | Elise Wagenmaker, Ministerie van BZK en Yvonne Verdonk, Geonovum
  Wat is je het meeste opgevallen deze middag? Ben of ga jij enthousiast aan de slag met Digital Twins of wacht je nog even af? Welke uitdagingen zie jij en waar zou je meer over willen weten? Aan de hand van een mentimeter gingen Elise en Yvonne in gesprek met de deelnemers.
 
 
 
Cookie-instellingen