Gevolgen voor verschillende typen bouwwerken

Bouwen brengt risico’s met zich mee en daarom stelt de Wkb eisen aan de manier waarop kwaliteitsborging voor het bouwen moet worden uitgevoerd. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat (zoals brand of het instorten van een gebouw), hoe zwaarder de eisen zijn. Deze eisen zijn onderverdeeld in zogenaamde gevolgklassen:

Gevolgklassen  
0 Vergunningsvrij bouwen
1 De persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan zijn beperkt. Bij deze gevolgklasse kan gedacht worden aan woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. 
2 Reële kans op persoonlijke gevolgen als niet aan de voorschriften wordt voldaan. Gedacht kan worden aan bibliotheken, gemeentehuizen en woongebouwen tot 70 m hoogte.  
3 Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Denk hierbij aan metrostations, stadions, ziekenhuizen en gebouwen hoger dan 70m. 

 

De gevolgklassen en de bijbehorende eisen uit de Wkb worden gefaseerd ingevoerd. Op het moment van de inwerkingtreding van Ow en Wkb is alleen sprake van eisen voor gevolgklassen 0 en 1. Voor de technische bouwactiviteit betekent dit het volgende:

  • Bouwwerken met gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij voor de technische bouwactiviteit. Dit komt overeen met alle bouwwerken uit paragraaf 2.3.2 (2.25, 2.26, 2.27) uit het Staatsblad (onder de huidige Wabo), zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning. Hierbij gaat er geen informatie naar de gemeente. Dit is in de huidige situatie ook zo.
  • Bouwwerken met gevolgklasse 1 zijn meldingsplichtig voor de technische bouwactiviteit. (Zie artikel 2.17) Hieronder valt de (ver)bouw van grondgebonden woningbouw, bedrijfspanden tot 2 verdiepingen, loodsen met kleine kantoren, bouwwerken tot 20 m hoogte (geen gebouw zijnde), woonboten en fiets- en voetgangerstunnels en bruggen. Vier weken voor de start van de bouw moet een bouwmelding gedaan worden. Hierbij komt er slechts beperkte inhoudelijke informatie naar de gemeente, zoals de bouwlocatie, maar geen bouwtekeningen. De gemeente weet wel wat er gebouwd wordt, omdat de gebruiksfunctie uit het Bouwbesluit via het nieuwe Omgevingsloket aangeleverd wordt. 
  • Alle overige bouwwerken met gevolgklasse 2 en 3 zijn vergunningsplichtig voor de technische bouw¬activiteit. (Zie paragraaf 2.3.3) Informatie is (net als in de huidige situatie) beschikbaar voor de gemeente bij de vergunningaanvraag.

Voor de omgevingsplanactiviteit geldt:

  • Bouwwerken overeenkomend met bouwwerken uit het huidig Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met uitzondering van bijbehorende bouwwerken en erf-afscheidingen, zijn vergunningsvrij voor de omgevingsplanactiviteit. Hierbij gaat er geen informatie naar de gemeente. 
  • Alle overige bouwwerken (die dus niet onder het vorige punt zijn genoemd) zijn in principe vergunningsplichtig voor de omgevingsplanactiviteit, tenzij de gemeente deze zelf vergunningsvrij (of meldingsplichtig) heeft gemaakt. Informatie is alleen beschikbaar bij de gemeente als de gemeente heeft gekozen voor een vergunningplicht. Anders is die informatie er niet.

Over enkele jaren kunnen er mogelijk ook effecten zijn als gevolg van de invoering van de Wkb voor gevolgklasse 2 en 3 bouwwerken (technische bouwactiviteit) of bij het uitbreiden van het vergunningsvrije gedeelte (omgevingsplanactiviteit). Dit speelt nog niet bij de inwerkingtreding. Bij invoering van dergelijke wijzigingen zal opnieuw worden bekeken welke effecten dit heeft voor de bijhouding van de BAG.

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.