Gevolgen voor objecten en attributen

Omdat er op onderdelen verschillen bestaan tussen situaties mét een vergunning voor OPA en situaties zonder een vergunning voor OPA, is de oplossing in onderstaande tabel voor beide situaties afzonderlijk beschreven.

Panden

  Met vergunning OPA en met meldingsplicht technische bouwactiviteit Zonder vergunning OPA en met meldingsplicht technische bouwactiviteit
Voorlopige pandgeometrie De nauwkeurigheidseis volgens de Catalogus BAG is een relatieve puntprecisie van 300 cm (oftewel een afronding naar boven van de absolute puntprecisie van 200 cm). Het ruimtelijk plan vereist een veel nauwkeuriger precisie. Voor de BAG is dus geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis nodig. De geometrie kan overgenomen worden uit de vergunningaanvraag. De eis van een relatieve puntprecisie van 300 cm kan zonder OPA niet gehaald worden. Er zijn immers geen contouren of een ligging op een perceel uit de OPA en bij de bouwmelding worden geen tekeningen aangeleverd.  Daarom wordt als gestandaardiseerde voorlopige waarde een driehoek met zijden van elk 1 meter geregistreerd en wordt het gegeven ‘in onderzoek’ geplaatst.  Er wordt daarmee tot oplevering (gereedmelding) niet gehandhaafd op de bestaande kwaliteitseis. Bij herziening van de catalogus zal gezocht worden naar een definitieve oplossing. 
Voorlopig bouwjaar Het voorlopige bouwjaar volgt uit de vergunning voor de OPA. Voor de BAG is dus geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis nodig. Het voorlopige bouwjaar volgt uit de Bouwmelding Wkb. Voor de BAG is dus geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis nodig. Het definitieve bouwjaar wordt geregistreerd op basis van de Gereedmelding Wkb.
Statussen Statussen kunnen worden afgeleid uit de vergunning voor de OPA en uit bouw- en gereedmeldingen Wkb. Daarnaast kan de informatieplicht Ow benut worden. Voor de BAG is geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis nodig. Hier kan de bouw- en gereedmelding in het kader van de Wkb en de informatieplicht in het kader van de Ow gebruikt worden. Statussen hoeven pas ingevuld te worden wanneer de informatie beschikbaar is. Geadviseerd wordt ook de statusopvolgingen voor de BAG opeenvolgend in te voeren (monitoring bouwproces in belang van gebruikers van de BAG).

 

Verblijfsobjecten

  Met vergunning OPA en met meldingsplicht technische bouwactiviteit Zonder vergunning OPA en met meldingsplicht technische bouwactiviteit
Voorlopige geometrie VBO Hier geldt alleen de eis uit de Catalogus BAG dat de geometrie van een VBO binnen de pandgeometrie moet liggen. Hier is dus geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis voor de BAG nodig. Hier geldt alleen de eis uit de Catalogus BAG dat de geometrie van een VBO binnen de pandgeometrie moet liggen. In dit geval betekent dit dat de puntgeometrie binnen de gestandaardiseerde voorlopige waarde (driehoek) moet liggen Hier is dus geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis voor de BAG nodig. 
Gebruiksoppervlakte Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte is een tekening met maatvoering nodig. Tot deze beschikbaar is in het Omgevingsloket (bij de gereedmelding Wkb in het dossier bevoegd gezag) zal er in het geval van nieuwbouw met een gestandaardiseerde voorlopige waarde (999999) gewerkt worden. Bij verbouw wordt het huidige gegeven niet aangepast. In alle gevallen wordt het gegeven ‘in onderzoek’ geplaatst en wordt er niet gehandhaafd op de bestaande kwaliteitseis. Bij herziening van de catalogus zal gezocht worden naar een definitieve oplossing (zoals de gebruiksoppervlakte uit het model halen gedurende de bouwfase). Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte is een tekening met maatvoering nodig. Tot deze beschikbaar is in het Omgevingsloket (bij de gereedmelding Wkb in het dossier bevoegd gezag) zal er in het geval van nieuwbouw met een gestandaardiseerde voorlopige waarde (999999) gewerkt worden. Bij verbouw wordt het huidige gegeven niet aangepast. In alle gevallen wordt het gegeven ‘in onderzoek’ geplaatst en wordt er niet gehandhaafd op de bestaande kwaliteitseis. Bij herziening van de catalogus zal gezocht worden naar een definitieve oplossing (zoals de gebruiksoppervlakte uit het model halen gedurende de bouwfase).
Gebruiksdoel Het gebruiksdoel volgt uit de bouwmelding Wkb. Het formulier Wkb in het Omgevingsloket is hierop aangepast conform de indeling uit het Bouwbesluit-2012. Er is geen maatwerk-oplossing of bijgestelde kwaliteitseis voor de BAG nodig. Het gebruiksdoel volgt uit de bouwmelding Wkb. Het formulier Wkb in het Omgevingsloket is hierop aangepast conform de indeling uit het Bouwbesluit-2012. Er is geen maatwerk-oplossing of bijgestelde kwaliteitseis voor de BAG nodig.
Bijbehorende nummer-aanduidingen Adres kan al bepaald worden op grond van vergunning en bouwmelding Wkb. Gemeenten kunnen in het kader van adrestoekenning waar nodig nadere informatie inwinnen en eisen stellen (bijvoorbeeld door middel van een formulier op grond van een verordening naamgeving en nummering). Adres kan al bepaald worden op grond van bouwmelding Wkb. Gemeenten kunnen in het kader van adres-toekenning waar nodig nadere informatie inwinnen en eisen stellen (bijvoorbeeld door middel van een formulier op grond van een verordening naamgeving en nummering).
Statussen Statussen kunnen worden afgeleid uit de vergunning voor de OPA en uit bouw- en gereedmeldingen Wkb. Daarnaast kan de informatieplicht Ow benut worden. Er is geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis voor de BAG nodig. Statussen kunnen worden afgeleid uit de bouw- en gereedmeldingen Wkb. Daarnaast kan de informatieplicht start en beëindiging bouwwerkzaamheden benut worden. Er is geen maatwerkoplossing of bijgestelde kwaliteitseis voor de BAG nodig.

 

 
 
 
Cookie-instellingen