Gevolgen voor levenscyclus

Voor beide situaties hebben we een tijdslijn gemaakt. Op een aantal plaatsen wordt hierbij gewezen op raakvlakken met WOZ en BGT. Deze beschrijving is op dit moment nog niet volledig.

Tijdlijn en brondocumenten vergunningsplichtig voor de OPA

Bouwaanvraag

 • Voorlopige pandgeometrie voorbereiden (na ontvankelijkheid bouwaanvraag) | Brondocument: OPA-vergunning (met een bouwtekening van de buitenkant van gebouwen en de positie op het perceel)
 • Concept huisnummerbesluit opstellen en postcode via portal PostNL laten vaststellen | Brondocument: huisnummerbesluit

OPA-vergunning/Bouwmelding Wkb

 • Pand registreren (bouwjaar schatten, status ‘Bouwvergunning verleend’ opnemen en voorlopige pandgeometrie registreren) | Brondocument: OPA-vergunning
 • Verblijfsobject registreren (gebruiksoppervlakte registreren met een gestandaardiseerde voorlopige waarde “999999” en dit attribuut ‘in onderzoek’ plaatsen, vertaling gebruiksfunctie naar het betreffende BAG-gebruiksdoel en WOZ-gebruikscode en status ‘Verblijfsobject gevormd’ opnemen) | Brondocument: Bouwmelding Wkb
 • Let op:
  • In het geval van verbouw wordt de bestaande oppervlaktewaarde niet aangepast, maar het attribuut wel ‘in onderzoek’ geplaatst.
  • De OPA-vergunning en Bouwmelding Wkb zijn er niet op hetzelfde moment. In de regel volgt de melding op de vergunning en dus wordt het pand eerder opgevoerd dan het bijbehorende verblijfsobject. Als dat niet zo is, kan voor zowel pand als verblijfsobject de ingangs- en documentdatum uit de OPA-vergunning worden gebruikt. Vanaf dat moment gaat ook de verwerkingstermijn van vier werkdagen in.
  • De grootte (gebruiksoppervlakte) van een object in aanbouw per eerstvolgende 1 januari is relevant voor de WOZ (basis schatting vervangingswaarde). Hiervoor moet nog een oplossing worden gezocht.

Start bouw

 • BAG-status aanpassen en in WOZ de tijdens de bouwaanvraag verzamelde gegevens registreren (dit laatste mag optioneel tijdens vorige stap) | Brondocument: Begin bouwwerkzaamheden (artikel 7.7 Bbl) is een status die via het nieuwe Omgevingsloket binnenkomt bij de gemeente (er worden hierbij geen stukken meegestuurd)
 • Let op: Voor deze update geldt een informatieplicht voor de initiatiefnemer.

Bouw gereed

 • BAG- en WOZ-statussen bijwerken, de gebruiksoppervlakte aanpassen en de definitieve geometrie opnemen voor BAG en BGT | Brondocument: Gereedmelding Wkb (waarbij een bouwtekening ‘as built’ wordt aangeleverd, dus inclusief alle vergunningsvrije opties). Deze bouwtekening wordt gebruikt voor zowel het NEN2580/meetinstructie-conform inmeten van de gebruiksoppervlakte als voor het registreren van de definitieve pandgeometrie. De indicaties ‘in onderzoek’ worden verwijderd. Tot slot kunnen eventuele overtredingen van nauwkeurigheidseisen (mocht de ‘as built’-tekening toch afwijken van de feitelijke werkelijkheid) worden gecorrigeerd via jaarlijkse mutatiedetectie.
 • Let op: Voor deze melding geldt een informatieplicht voor de initiatiefnemer.

Tijdlijn en brondocumenten niet vergunningplichtig voor de OPA

Bouwmelding Wkb (uiterlijk vier weken voor start bouwwerkzaamheden)

 • Voorlopige pandgeometrie registreren (als gestandaardiseerde voorlopige waarde wordt een driehoek met zijden van elk 1 meter geregistreerd en wordt dit attribuut ‘in onderzoek’ geplaatst) | Brondocument: geen
 • Voorlopige gebruiksoppervlakte registreren (als gestandaardiseerde voorlopige waarde wordt “999999” opgenomen en wordt dit attribuut ‘in onderzoek’ geplaatst) | Brondocument: geen
 • Gebruiksdoel BAG en WOZ-gebruikscodes, statussen en bouwjaren registreren (vertaling gebruiksfunctie naar het betreffende BAG-gebruiksdoel en WOZ-gebruikscode, status ‘Verblijfsobject gevormd’ bij verblijfsobjecten en “Bouwvergunning verleend” bij panden opnemen en het bouwjaar schatten) | Brondocument: Bouwmelding Wkb
 • Let op: Pand en verblijfsobject worden, bij het ontbreken van een OPA-vergunning, allebei opgevoerd op basis van de Bouwmelding Wkb. De voorlopige pandgeometrie wordt immers niet gebaseerd op de bouwtekening uit de OPA-vergunning (want die is er niet), maar op de locatieomschrijving uit de Bouwmelding Wkb.

Huisnummerbesluit (als er verblijfsobjecten ontstaan)

 • Huisnummerbesluit opstellen en postcode via portal PostNL laten vaststellen | Brondocument: Huisnummerbesluit
 • Let op: zonder OPA-vergunning is niet altijd duidelijk via welke openbare ruimte het te realiseren bouwwerk zal worden ontsloten. Bijvoorbeeld in het geval dat een perceel is omsloten door meerdere openbare ruimten. In die gevallen zal om aanvullende informatie gevraagd moeten worden, bijvoorbeeld door middel van een formulier op grond van een verordening naamgeving en nummering.

Start bouw

 • BAG-status aanpassen en in WOZ de tijdens de bouwaanvraag verzamelde gegevens registreren (dit laatste mag optioneel tijdens vorige stap) | Brondocument: Begin bouwwerkzaamheden (artikel 7.7 Bbl) is een status die via het nieuwe Omgevingsloket binnenkomt bij de gemeente (er worden hierbij geen stukken meegestuurd)
 • Let op: Voor deze update geldt een informatieplicht voor de initiatiefnemer.

Bouw gereed

 • BAG- en WOZ-statussen bijwerken, de gebruiksoppervlakte aanpassen en de definitieve geometrie opnemen voor BAG en BGT | Brondocument: Gereedmelding Wkb (waarbij een bouwtekening ‘as built’ wordt aangeleverd, dus inclusief alle vergunningsvrije opties). Deze bouwtekening wordt gebruikt voor zowel het NEN2580/meetinstructie-conform inmeten van de gebruiksoppervlakte als voor het registreren van de definitieve pandgeometrie. De indicaties ‘in onderzoek’ worden verwijderd. Tot slot kunnen eventuele overtredingen van nauwkeurigheidseisen (mocht de ‘as built’-tekening toch afwijken van de feitelijke werkelijkheid) worden gecorrigeerd via jaarlijkse mutatiedetectie.
 • Let op: Voor deze melding geldt een informatieplicht voor de initiatiefnemer.
 •  
 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.