Gebruikersoverleggen

In gebruikersoverleggen wisselen betrokken overheden en organisaties kennis en ideeën uit over de toepassing van geo-data op lokaal niveau.

 
 

  

Gebruikersoverleg Grootschalige Topografie

Het gebruik van Grootschalige Topografie staat in het gebruikersoverleg centraal, met specifieke aandacht voor detailtopografie.

> Lees meer

Gebruikersoverleg BRK
 

Vertegenwoordigers van de gebruikers van de BRK, het verantwoordelijke ministerie en het Kadaster komen regelmatig samen voor het Gebruiksoverleg BRK.

> Lees meer

Gebruikersoverleg BAG
 

Tijdens het BAG Gebruikersoverleg bespreken afnemers en bronhouders de wensen, verzoeken, werkwijzen en problemen die ze in de praktijk tegenkomen.

> Lees meer

Gebruikersoverleg BRT
 

Het gebruikersoverleg BGT heeft als doel de productspecificaties en het productieproces goed te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de gebruiker

> Lees meer

 

   

 
 
 
Cookie-instellingen