Proef met samenhangende bebouwings-gegevens in Monitor Landschap

29-04-2024

De provincie Noord-Brabant heeft te maken met stoppende boeren en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). En wil leegstand en verloedering voorkomen. Maar een overzicht van de huidige bestemming van deze VAB-locaties ontbreekt.

Ook zijn er geen cijfers over de ontwikkeling van bebouwing op het Brabantse platteland. De provincie vroeg het Kadaster om te onderzoeken of deze vragen met beschikbare gegevens beantwoord kunnen worden.

Deze showcase laat, op basis van een selectie van de analyseresultaten, zien wat de toepassingsmogelijkheden van de gegevens zijn die voor de Monitor Landschap zijn verzameld. Deze showcase is daarmee ook meteen een praktijkvoorbeeld dat de waarde aantoont van het in samenhang gebruiken van informatie uit verschillende (geo)registraties.

Bebouwing op het Brabantse platteland

De onderzoeksperiode beslaat de jaren 2017 tot en met 2020. Eind 2020 is in Noord-Brabant buiten de bebouwde kommen 51 miljoen m2 bebouwing aanwezig. Dit is exclusief glastuinbouw en zonneparken. Dit maakt Noord-Brabant, samen met Zuid-Holland, de provincie met de hoogste dichtheid aan bebouwing in Nederland.

In het onderzoek is gekeken naar de bebouwing op het Brabantse platteland. Hoeveel bebouwing wordt gesloopt, hoeveel wordt nieuwgebouwd? In de jaren 2017 tot en met 2020 is 1,2 miljoen m 2 bebouwing gesloopt en 2,2 miljoen m 2 nieuw gebouwd. De sloop en nieuwbouwlocaties zijn niet gelijk verspreid; sommige gebieden laten meer sloop zien, terwijl andere gebieden juist meer nieuwe bebouwing kennen.

Bekijk de storymap om te zien hoe de gegevens uit de indicator ‘bebouwing’ uit de Monitor Landschap van waarde kunnen zijn voor beleidsanalyses.

Totale vastgoedvoorraad buiten de bebouwde kom in m 2

Monitor

De VAB-monitor van de provincie Noord-Brabant is online beschikbaar. Deze monitor wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant periodiek geüpdatet door Wageningen Environmental Research. Tegelijk met de update van 2020 is door het Kadaster de analyse uitgevoerd waarop deze showcase is gebaseerd. De resultaten van dat onderzoek laten zien dat de bebouwingsgegevens uit de Monitor Landschap bruikbaar zijn voor het monitoren van specifieke landschappelijke ontwikkelingen.

Waarde

Met het programma Zicht op Nederland – Datafundament werken we samen met Kadaster en andere partijen aan een betere ontsluiting van de geo-basisregistraties en een stevig geo-datafundament.

De proef in Noord-Brabant is uitgewerkt als praktijkvoorbeeld voor het gebruik van de data van de Monitor Landschap. De showcase is ingericht als onderdeel van een deelprogramma van het rijksinitiatief Werken aan Uitvoering (WaU). Hierbij werken we als programma Zicht op Nederland –Datafundament en Kadaster samen.

Dit artikel verscheen eerder in het Terzake Magazine van het Kadaster.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen