Onderzoek Kadaster: hoogbouw in Nederland in kaart gebracht

18-04-2024

Steeds meer steden overwegen op dit moment hoogbouw als een mogelijke oplossing voor de woningnood. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met de voorgaande periode, waarin hoogbouw uit de gratie raakte. Hoe verschilt de nieuwe hoogbouw van de oude hoogbouw uit de jaren 60 en 70?

Samen met Platform31 en met data en kunstmatige intelligentie onderzocht het Kadaster de hoogbouw in Nederland.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kent geen informatie over de verdieping van appartementen. Met behulp van kunstmatige intelligentie (KI) is deze informatie toegevoegd. Hiervoor zijn akten van verkochte appartementen tussen 2018 en 2022 gebruikt. Deze akten hebben wel informatie over de verdiepingshoogte van een appartement.

Belangrijkste conclusies:

  • Er zijn meer dan 200.000 woonappartementen in gebouwen met minstens 10 verdiepingen. Dat is 3% van de ruim 8 miljoen woningen in Nederland. Van deze appartementen liggen er 38.800 op de 10e verdieping of hoger.
  • Veel hoogbouw voor wonen is gebouwd tussen 1965 en 1975, en vanaf 2000. 50% is ‘oude hoogbouw’ van tussen 1965-1975 en 30% is ‘nieuwe hoogbouw’ vanaf 2000.
  • Nieuwe hoogbouw staat vaker in het centrum. Oude hoogbouw aan de randen van steden.
  • Woningcorporaties bezitten vooral oude hoogbouw. Investeerders en particulieren nieuwe hoogbouw.
  • In de 4 grootste steden van Nederland (G4) hebben grote bedrijfsmatige investeerders met 28% het grootste aandeel van de nieuwe hoogbouw in bezit. Buiten de G4 hebben particuliere kopers het grootste aandeel in handen met 33%.
  • Driekwart van de hoogbouw vanaf 2000 heeft energielabel A. Dat is beter dan vergelijkbare laag- en middenbouwappartementen uit dezelfde bouwperiode.
  • Nieuwe hoogbouw heeft een mix van kleinere en grotere appartementen. Terwijl er in oude hoogbouw minder verschil is in oppervlaktegroottes.

Wat is hoogbouw?

Hoogbouw is in dit onderzoek een gebouw met minimaal 10 verdiepingen. Een hoogbouwappartement ligt op de 10e verdieping of hoger.

Ontsluiting van de geo-basisregistraties 

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een deelprogramma van het rijksinitiatief Werken aan Uitvoering (WaU). Hierbij is samengewerkt met het programma Zicht op Nederland – Datafundament van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Kadaster werkt in dit deelprogramma aan een betere ontsluiting van de (geo-)basisregistraties en nieuwe toepassingsmogelijkheden. 

Bekijk het complete onderzoek op platform31.nl.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen