Onderzoek Kadaster: hoe hoger het appartement, hoe duurder

30-01-2024

In Nederland schieten hoogbouwtorens als paddenstoelen uit de grond. Daarmee groeit ook de nieuwsgierigheid: zijn kopers bereid meer te betalen voor een hoger gelegen appartement en hoeveel dan?

Het Kadaster onderzocht prijseffecten van appartementen in hoogbouw. Dit deden de onderzoekers door gegevens van diverse geo-basisregistraties in samenhang te gebruiken. Daarmee is een helder beeld verkregen van hoog wonen in Nederland.  

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van vastgoedgegevens van het Kadaster, waarbij een koppeling is gemaakt tussen de BAG en BRK. De basisregistraties van het Kadaster bevatten daarnaast geen informatie over de verdieping van appartementen. Met behulp van een AI-model op basis van de BAG en AHN is de verdiepingshoogte berekend.  

3 belangrijkste conclusies over de prijseffecten van hoog wonen 

  1. Appartementen op hogere verdiepingen kosten meer dan die op lagere verdiepingen, zelfs als ze vergelijkbare woningkwaliteiten hebben. Het gaat hier om appartementen vanaf de 4e verdieping die minimaal op driekwart hoogte van het appartementencomplex liggen en alle appartementen vanaf de 20e verdieping. 
  2. In de 4 grootste steden van Nederland is het prijseffect het sterkst. Daar zijn de prijzen van appartementen op hogere verdiepingen 3,4% hoger. 
  3. Appartementen in nieuwe hoogbouw zijn 10% duurder dan vergelijkbare appartementen in oudere hoogbouw. 

Kunstmatige intelligentie ingezet voor berekening verdiepingshoogte 

De basisregistraties van het Kadaster hebben geen informatie over de verdieping van appartementen of hoeveel verdiepingen een appartementencomplex heeft. Door kunstmatige intelligentie (KI) is deze informatie toegevoegd. Daarvoor werden akten van verkochte appartementen tussen 2018 en 2022. Deze akten hebben wel informatie over de verdiepingshoogte van een appartement. Uiteindelijk zijn de resultaten van het model heel precies gecheckt in een aantal gemeenten aan de hand van WOZ-detailgegevens. Deze gegevens hebben informatie over het aantal bouwlagen van appartementen. De controle bevestigt de resultaten van het KI-model. 

Ontsluiting van de geo-basisregistraties 

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een deelprogramma van het rijksinitiatief Werken aan Uitvoering (WaU). Hierbij is samengewerkt met het programma Zicht op Nederland – Datafundament van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Kadaster werkt in dit deelprogramma aan een betere ontsluiting van de (geo-)basisregistraties en nieuwe toepassingsmogelijkheden. 

Het hele rapport is te lezen bij op de website van MeJudice.   

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen