Betere adreskwaliteit in de BRP door verplichte koppeling met de BAG

21-11-2023

Vanaf 1 januari 2024 komt er een verplichte koppeling tussen het actuele woon- of briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP) en een hoofdadres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Dat betekent dat de adresgegevens op de persoonslijst in de BRP dezelfde waarden moeten bevatten als de gegevens van het gekoppelde hoofdadres in de BAG. De koppeling mag niet met een nevenadres uit de BAG worden gemaakt.

Verbeteren adreskwaliteit in de BRP

Door deze koppeling verbetert de adreskwaliteit in de BRP. Nu lopen  burgers mogelijk  belangrijke informatie mis van bijvoorbeeld de overheid. Het adres is dan onvindbaar voor het bezorgen van post of andere zaken. Voor gemeenten en afnemers van de BRP, die voor de uitvoering van hun taken betrouwbare adressen nodig hebben, is het oplossen van de verschillen tussen de BAG en de BRP een dienst die hun werk minder foutgevoelig en arbeidsintensief maakt. Daarnaast is het een belangrijke stap voor het Federatief Datastelsel, het nieuwe gegevenslandschap van de overheid. De BRP, de BAG en het Handelsregister vormen hierin samen de kern.

Wat verandert er?

Met ingang van 1 januari 2024 mogen de volgende situaties niet meer voorkomen op de persoonslijst van een ingezetene in de BRP:

  • Een actueel woon- of briefadres zonder de BAG-rubrieken Naam openbare ruimte, Woonplaatsnaam, Identificatiecode verblijfplaats, Identificatiecode nummeraanduiding;
  • Een verschil tussen de adresgegevens van een persoon in de BRP en de corresponderende rubrieken in de BAG;
  • Het gebruik van de Locatiebeschrijving;
  • Een onbekende waarde in het adres (het zogenaamde ‘puntadres’);
  • Een referentieadres (de waarde “bij” of “tegenover” als Aanduiding bij huisnummer).

De wijziging geldt voor alle actuele adressen én voor de adressen die in 2024 historisch worden. Het is aan de gemeenten om ervoor te zorgen dat:

  • Alle actuele adressen aan deze nieuwe voorwaarden voldoen;
  • Als een actueel adres na 01-01-2024 historisch wordt en niet voldoet aan de nieuwe eisen, dit historisch adres wordt gecorrigeerd.

Meer weten?

Meer informatie over deze wijziging vind je op de pagina koppeling BAG-BRP van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. 

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen