Kadaster past dienstverlening aan per 20 november 2023

20-11-2023

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

Vanaf 20 november 2023 kan er binnen de dienstverlening van het Kadaster alleen nog door professionele gebruikers met een gerechtvaardigd doel gezocht worden op naam. Hiermee is de functie van zoeken op naam niet langer toegankelijk voor beroepsgroepen die geen gerechtvaardigd doel hebben.

Op 5 september 2023 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maatregelen aangekondigd voor de dienstverlening van het Kadaster. Het gaat daarbij om de volgende 3 maatregelen:

  1. beperken van de mogelijkheid om te ‘zoeken op naam’ binnen de registers van het Kadaster,
  2. de uitbreiding van de mogelijkheid om persoonsgegevens af te laten schermen en
  3. het verplichte gebruik van eHerkenning.

De registers van het Kadaster zijn openbaar omdat kadastrale informatie voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk moet zijn. Dat staat in de wet. De openbaarheid van de registers van het Kadaster heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Namelijk het geven van informatie die nodig is voor rechtszekerheid en het goed laten werken van de markten voor registergoederen en de vastgoedmarkt. Die functie moeten de registers houden. Ook dankzij dit niveau van openbaarheid kent Nederland een hoge mate van transparantie. Dat creëert vertrouwen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat deze gegevens voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. Zoals intimidatie, bedreiging of ‘doxing’. Het Kadaster neemt zijn verantwoordelijkheid door er alles aan te doen om de kans op misbruik bij de toegang tot de registers binnen zijn mogelijkheden zo klein mogelijk te maken.

Veranderingen in ‘zoeken op naam’

Vanaf 20 november 2023 kan er binnen de dienstverlening van het Kadaster alleen nog door professionele gebruikers met een gerechtvaardigd doel gezocht worden op naam. Voor een aantal beroepsgroepen is dit gerechtvaardigd doel helder, gelet op hun rol in de vastgoedeconomie en het verschaffen van rechtszekerheid. Dit zijn overheidsorganen, notarissen, deurwaarders en financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Deze groepen kunnen, net als nu, voor de uitvoering van hun taak of beroep zonder aanvullende eisen registergoederen van personen blijven inzien via de functie zoeken op naam. Hiermee is de functie van zoeken op naam niet langer toegankelijk voor beroepsgroepen die geen gerechtvaardigd doel hebben.

Afscherming persoonsgegevens bij waarschijnlijke dreiging  

In de Kamerbrief van 5 september 2023 is ook aangegeven dat het Kadaster het mogelijk wil maken dat personen in situaties van waarschijnlijke dreiging als gevolg van hun beroep afgeschermd kunnen worden. Dit moet dan gaan via het sluiten van convenanten met beroeps- en brancheorganisaties. Vanaf 20 november 2023 is er de wettelijke mogelijkheid om convenanten af te sluiten die dit mogelijk maken.

Verplicht gebruik eHerkenning

Het Kadaster voert in 2024 binnen zijn dienstverlening eHerkenning in als verificatiemethode. Over de precieze datum is het Kadaster in gesprek met de gebruikers. Lees meer

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.