Consultatie Standaard voor het beschrijven van begrippen (SBB)

14-11-2023

Afgelopen maanden heeft een werkgroep van experts van diverse overheidsorganisaties gewerkt aan een Standaard voor het Beschrijven van Begrippen (SBB). Deze standaard ligt van 13 november tot en met 13 december 2023 ter consultatie. Toepassing van deze standaard moet informatie beter vindbaar maken.

De Standaard voor het beschrijven van begrippen is van cruciaal belang voor organisaties die werken met begrippenlijsten, taxonomieën en thesauri. Een consistente en duidelijke definitie, uitleg en context zoals de (juridische) grondslag van begrippen vormt de basis voor effectieve communicatie, gegevensuitwisseling en samenwerking.

Beeld: Geonovum

De standaard richt zich op het beschrijven van begrippen in een begrippenkader. Dit maakt het mogelijk om:

  • Binnen een organisatie alle begrippen op één plek te beheren door de verantwoordelijke voor een bepaald domein. Zoals begrippenkaders voor een bepaalde registratie of voor een (overheids)organisatie of sector zoals Begrippenkader Kadaster voor de Basisregistratie Kadaster of Aquo begrippenkader voor de watersector.
  • Interoperabele begrippencatalogi te maken, die naar elkaars begrippen kunnen verwijzen en/of elkaars beschrijvingen van begrippen kunnen hergebruiken. Hiermee ontstaat een samenhangend stelsel van begrippencatalogi, waarbij elke begrippencatalogus een samenhangend domein representeert. Door de interoperabele beschrijvingen is van alle beschreven begrippen altijd een eenduidige beschrijving vanuit de primair verantwoordelijke organisatie beschikbaar. Voorbeelden zijn de begrippencatalogus van de basisregistraties begrippencatalogus voor het DSO en de begrippencatalogus voor het Zorgeloos Vastgoed afsprakenstelsel.
  • Eenvoudige, herbruikbare catalogi te maken voor toepassingen zoals een termenlijst of index van gebruikte begrippen op webpagina's of in documenten.

Toepassing van deze standaard moet informatie dus beter vindbaar maken. Door de interoperabele beschrijvingen is van alle beschreven begrippen altijd een eenduidige beschrijving vanuit de primair verantwoordelijke organisatie beschikbaar. En is waar relevant ook de verwijzing naar de bron in wet- en regelgeving, standaarden, werkinstructies en afspraken beschikbaar. Dit zijn concrete stappen op weg naar een toegankelijke en transparante overheid. 

Geef jouw reactie

De werkgroep legt deze standaard tot 13 december 2023 voor ter consultatie. Om de standaard te optimaliseren, vraagt de werkgroep nu feedback uit het werkveld. Meer informatie

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen