Geslaagde pilot kruisbevraging van registraties

19-10-2023

De pilot van Geonovum en Kadaster rond een semantisch model (IMX-Geo) en een bijbehorende API is geslaagd. Hiermee is het mogelijk om de basisregistraties en andere registraties in samenhang te bevragen. Dat is een grote wens van gebruikers.

Het programma Zicht op Nederland - Datafundament wil samen met Geonovum en Kadaster een vervolg geven aan deze ontwikkeling. 

De pilot is een logisch vervolg op de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) die eerder door het ministerie van BZK is opgeleverd. Daarmee was het al mogelijk om data uit diverse geo-basisregistraties integraal te gebruiken. De pilot rond het semantisch model gaat een stapje verder door gebruik te maken van een breder model. De pilot is mogelijk gemaakt met een bijdrage aan het Kadaster uit het Rijksbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU). Dit programma werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is.

Semantische samenhang basisregistraties

Gebruikers willen graag gegevens uit de geo-basisregistraties makkelijk met elkaar combineren, liefst zonder Geo Informatie Systeem ertussen. Kadaster en Geonovum werken daarom samen in een pilot aan een samenhangend semantisch model en een zogenoemde API-orkestratie. Die zorgen ervoor dat je zonder diepgaande kennis over de structuur van de verschillende registraties, samengestelde gegevens kunt opvragen.

Het semantisch model wordt ook wel IMX-Geo genoemd, voluit: Informatiemodel voor cross-bevragingen – Geo-informatie. Hierin heeft Geonovum vastgelegd wat de betekenis is van objecten in een registratie en wat de samenhang is tussen verschillende objecten binnen verschillende registraties. Het Kadaster heeft dit model (IMX-Geo) in een API-orkestratielaag en Kadaster Knowledge Graph geïmplementeerd. De orkestratielaag kan op basis van het samenhangend semantisch model een route uitstippelen naar gegevens in de verschillende registraties. Via die (API)service kan je dan automatisch de relevante objecten ophalen en deze in één samenhangend antwoord terugontvangen (voor de bekende vraag). Met de Knowledge Graph wordt geïntegreerde analyse van data over de verschillende registraties heen ondersteund (voor de onbekende vraag).

Wat kan er nu?

De orkestratie-engine kan met de IMX-Geo vertaalregels, ook wel model mapping genoemd, eenvoudige ruimtelijke koppelingen en analyses uitvoeren op de gegevens uit de BAG, BGT, BRT, BRK, BRO, Ruimtelijke plannen en gegevens over Bestuurlijke Gebieden.

Het IMX-Geo model in de Kadaster Knowledge Graph ondersteunt geïntegreerde analyse van data over de verschillende registraties heen.

Bekijk de eerste resultaten op de website van het Kadaster.

Vervolg

De pilot rond cross-bevragingen is een van de mooie stappen om te komen tot registraties die voor de gebruiker overkomen als één geheel.  Daarom wil het programma Zicht op Nederland- Datafundament stapsgewijs een vervolg geven aan deze pilot, samen met Geonovum en Kadaster.

De komende tijd werken Kadaster en Geonovum aan het robuuster maken van de orkestratie-engine. In januari 2024 volgt een publieke/openbare consultatie waarin het model voorgelegd wordt met uitnodiging om gebruiksvoorbeelden in te brengen.

Voor meer informatie zie de website van Geonovum: IMX-Geo Semantisch model

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen