Bestuurlijke gebieden nu al in samenhang te raadplegen met de bestuurlijke grenzen API

15-12-2020

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie. Voor een aantal objecttypen is er nu al een stap te zetten in het ontsluiten van data in samenhang.

Dat geldt onder andere voor verschillende bestuurlijke gebieden die ook in beeld zijn in het ontwerp van de objectenregistratie: de grenzen van Nederland, provincies, gemeenten en waterschappen.

 

Dit type administratieve/registratieve objecten geeft de gebiedsgrenzen van het betreffende bevoegd gezag aan, en maakt tal van toepassingen mogelijk. Een relevant voorbeeld daarvan is het aanduiden van werkingsgebieden in het kader van de Omgevingswet. Zo kunnen omgevingsbesluiten soms bijvoorbeeld een gehele gemeente betreffen. Deze kennen daarbij een ingangsdatum en geldigheid. Dat maakt het goed registreren van begrenzing van groot belang. Deze specifieke bestuurlijke gebieden staan nu nog verspreid over verschillende databronnen met verschillende kwaliteit en authenticiteit. Binnen de kaders van de objectenregistratie zullen daarom nadere afspraken worden gemaakt om deze dichter tot elkaar te brengen. Dat betekent echter niet dat gecombineerd gebruik voorlopig nog buiten bereik ligt. Met de Bestuurlijke Grenzen API van het Kadaster zijn de huidige data nu al in samenhang te bevragen.

Bestuurlijke grenzen API

De bestuurlijke grenzen (REST) API is door het Kadaster in opdracht van BZK en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ontwikkeld en brengt verschillende databronnen bij elkaar:

  • De gemeentegrenzen, provinciegrenzen, en rijksgrenzen (op land) van de Basisregistratie Kadaster.
  • De rijksgrenzen op zee (territoriale wateren, de aansluitende zone, en de exclusieve economische zone) van de Dienst der Hydrografie.
  • De waterschapsgrenzen van de Unie van Waterschappen.
  • Identificatiecodes van openbare lichamen (CBS- en RvIG codes en OIN-nummers).

Die gecombineerde data maken het mogelijk om door bevragingen aan de API voor een bepaalde locatie te achterhalen welk bevoegd gezag of gezagen daarbij horen, en voor een bepaald bevoegd gezag welk gebied of gebieden daarbij horen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor historische bevraging. Door verdere combinatie kan dit voor tal van doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld voor het in beeld brengen waar welke regelgeving geldt, welke partijen bij een vraagstuk betrokken moeten worden, algemene bestuurlijke analyses (en visualisaties), of andere vraagstukken waarin bevoegdheid een rol speelt.

Gemeente Deventer

 

Waterschap de Dommel

Beoogde doorontwikkeling

De Bestuurlijke Grenzen API ontsluit de data voor ontwikkelaars zo goed mogelijk zoals die nu is. Naast het ook eenvoudiger ontsluiten voor niet-ontwikkelaars zal er de komende tijd aandacht zijn voor het nog beter maken van de data. Een deel daarvan ligt in formele status en bijbehorende afspraken. Zo komen de grenzen van Nederland (op land), provincies en gemeenten uit de basisregistratie kadaster, en voldoen daarmee nu al aan de vereisten voor basisgegevens. Voor de waterschapsgrenzen verkennen we hoe deze ook kunnen worden opgenomen in een basisregistratie. Voor de rijksgrenzen op zee zullen daarnaast afspraken gemaakt worden over het samenvoegen met de contouren van de rijksgrenzen op land. Andere onderzochte ontwikkelingen zijn meer technisch van aard, of hebben betrekking op attributen of meta-gegevens, zoals het vastleggen van de relaties tussen de verschillende typen gebieden en het beter faciliteren van de bijhouding van formele historie.

Nieuwsgierig?

De Bestuurlijke Grenzen API en de bijbehorende documentatie zijn hier te vinden. Daar worden o.a. de diverse query parameters uitgebreid toelicht. De API-key die nodig is voor autorisatie is aan te vragen via dataplatform@kadaster.nl.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.