Hoge score voor eerste versie conceptueel model samenhangende objectenregistratie

16-12-2020

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

In oktober 2020 is er door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo een eerste versie van een conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie opgeleverd.

In dit model wordt “een artist impression” gegeven van het beoogde eindbeeld van de inhoud van deze registratie.

Van 6 oktober tot 23 november heeft de openbare consultatie van dit model plaatsgevonden. Onderzoeksbureau Statisfact heeft deze consultatie ondersteund en hiervoor een online omgeving ingericht met een uitgebreide vragenlijst. In de vragenlijst kon er gereflecteerd worden op de algemene principes en uitgangspunten van het model en op verschillende specifieke inhoudelijke onderwerpen.

Respondenten geven het conceptueel model gemiddeld een rapportcijfer 7,2

Er hebben ruim 300 personen een ingevulde vragenlijst ingezonden. Circa 80% van de respondenten is afkomstig uit de publieke sector en circa 20% vanuit de private sector. Ongeveer 50% van de respondenten is een informatieprofessional, circa 25% is bronhouder en circa 25% is een gebruiker van de gegevens.

De respondenten hebben bij de algemene beoordeling gemiddeld een rapportcijfer van 7,2 gegeven voor de voorgestelde inhoud van het conceptueel model. De leesbaarheid van het conceptueel model scoorde gemiddeld een 6,7.

De gegeven antwoorden zijn gecategoriseerd en zowel door de onderzoekers van Statisfact als door het expertteam van de SOR nader geanalyseerd. In de infographic zie je een overall beeld van de resultaten. In de onderzoeksrapportage zijn de belangrijkste resultaten gecategoriseerd opgenomen.  In de verdiepende rapportage van het expertteam wordt er per onderdeel een verdiepende managementsamenvatting gegeven van de bevindingen van de respondenten, met name vanuit de open vragen.

Beeld: ©Statisfact 

Reacties

Zoals uit de reacties blijkt is er voor veel onderwerpen binnen de consultatie onder de respondenten brede steun, bijvoorbeeld voor het conceptuele historiemodel, de omgang met meta-informatie en de volledigheid van de voorgestelde objecttypen. Voor andere onderwerpen is het beeld onder de respondenten niet eenduidig, wordt het nog niet altijd even duidelijk gevonden, of moet een-en-ander nog beter uitgezocht en uitgelegd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe voorgestelde topologieregels, de vastlegging van de waterlijnen, het opnemen van reliëf en de typering van de begroeiing.

Vervolgproces

Aan het begin van 2021 zullen de resultaten verwerkt worden in een nieuwe versie van het conceptueel model. Dan wordt ook duidelijk hoe er met de input vanuit de respondenten wordt omgegaan. Ook rond deze nieuwe versie zal weer een consultatie ingericht worden. Hierover komt medio januari / februari 2021 meer informatie beschikbaar.

We willen alle respondenten hierbij hartelijk danken voor de deelname aan de consultatie en de waardevolle input. Zo werken we met elkaar aan betere inhoud voor de doorontwikkeling-in-samenhang!

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.