Ontwikkelingen Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving

12-03-2021

Dit jaar vindt een aantal ontwikkelingen plaats op het gebied van kwaliteitszorg, toezicht en handhaving BAG, BGT en BRO. Een deel daarvan is praktisch van aard, zoals het aangepaste tijdvak voor de ENSIA-vragenlijsten van de 2021-ronde.

Het belangrijkste deel is gericht op de bredere doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties.

Een voorbeeld is een gezamenlijk BAG/BGT-kwaliteitskader dat momenteel wordt uitgewerkt voor 2022. In die BZK-beleidsnotitie liggen de afspraken vast van het systeem van kwaliteitszorg; een systeem dat bestaat uit interne kwaliteitszorg, informatievergaring, kwaliteitsmanagement en formeel toezicht. ‘KTH’ wordt geharmoniseerd over de grenzen van de individuele basisregistraties heen.

Daarom is die informatie niet meer alleen per basisregistratie te vinden, maar is er een aparte webpagina ingericht. Ook is op het DiS Geo YouTube-kanaal een video toegevoegd over het kwaliteit- en toezichtkader.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen