KTH: Work in progress, interview met Ivo Brnobic

14-06-2021

Voor de DiS Geo-nieuwsbrief van 15 juni 2021 hebben we weer een collega in het zonnetje gezet. Dit keer is Ivo Brnobic aan de beurt. Hij vertelt over zijn functie, de mijlpalen en de ambities voor de rest van het jaar.

Wat is jouw rol binnen DiS Geo?

Vanuit het project Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving (KTH) beoordeel ik in hoeverre bronhouders over meerdere jaren in control zijn wat betreft het beheren van de geobasisregistraties BAG, BGT en BRO. Ik zorg ervoor dat de aangewezen ENSIA-coördinatoren de rapportages op tijd inleveren en daarna voer ik de analyses uit. Daarbij probeer ik een beeld te schetsen van landelijke trends zodat we daar eventueel op in kunnen spelen. Dit doe ik sinds augustus 2020. Hiervoor zat ik jarenlang aan de andere kant van de tafel als BAG beheerder bij diverse gemeenten. Ik kan me dus goed inleven in de positie van bronhouders. Ik kan goed inschatten wat we kunnen verwachten en wat realistisch is, vanuit een bemiddelende rol in plaats van als ‘politieagent’.

Wat ik zo leuk vind aan mijn rol is het leveren van een algehele bijdrage aan de kwaliteit van gegevens. Kwalitatief goede geodata vormt het fundament voor de doelen van DiS Geo, hier een bijdrage aan mogen leveren voelt zinvol.

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen waar je op terugkijkt?

De grootste mijlpaal is wat mij betreft dat we sinds deze ENSIA-jaarcyclus veel eerder inzage hebben in de ruwe data van ENSIA, d.w.z. de gegeven antwoorden door alle bronhouders op de vragen in de ENSIA-zelfcontroles en de daaruit voortvloeiende scores. Het gevolg is namelijk dat we bronhouders eerder en beter kunnen aansturen. Dit heeft weer geleid tot betere resultaten in het aantal ingeleverde rapportages. Hopelijk betekent dat dat er nu meer bewustwording is, hetgeen je een andere mijlpaal zou kunnen noemen.

Mochten bronhouders over meerdere jaren slecht blijven scoren dan gaan we met ze in gesprek. Dit doen we in samenwerking met het kwaliteitsmanagement van het Kadaster. Samen stellen we dossiers op zodat we zo gericht mogelijke feedback kunnen leveren. Dat wil niet zeggen dat bronhouders die wel goed scoren niets van ons horen. Ook zij krijgen waarschijnlijk opbouwende kritiek om ze scherp te houden. Ik denk dat dit een positief effect heeft op bewustwording en uiteindelijk de kwaliteit van de data. Maar dat laatste is iets waar we nog geen compleet genoeg beeld van hebben.

Wat hoop je voor het einde van 2021 te bereiken?

Ik wil blijven nadenken of ik iets kan bijdragen aan de manier van toezichthouden, dus welke conclusies we kunnen trekken uit de data die we hebben verzameld. Zo wil ik een beter beeld krijgen van welke gegevens je nodig hebt om goed te kunnen evalueren wat de kwaliteit van de geo-basisregistraties is. De ENSIA-vragenlijsten zijn vooral toegespitst op de processen. Ik zou graag willen zien dat de toetsing zich meer gaat richten op het controleren van de datakwaliteit. Gelukkig is deze verschuiving al in gang gezet en het is aan mij om een zinnige bijdrage te leveren hoe we dit de komende jaren steeds beter kunnen doen. De ontwikkeling van een uitgebreid dashboard waarbij we gegevens van -bijvoorbeeld- het CBS kunnen betrekken zijn we nu aan het onderzoeken.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen